Category: Persons .

الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص

English At-Tufayl ibn ‘Amr ibn Tarīf ibn al-‘Ās
اردو طفیل بن عمرو بن طریف بن عاص
বাংলা ভাষা তুফায়েল ইবন আমর ইবন ত্বরীফ ইবনুল আস
Tagalog Aṭ-Ṭufayl bin `Amr bin Ṭarīf bin Al-`Aṣṣ
हिन्दी तुफ़ैल बिन अम्र बिन तरीफ़ बिन आस
മലയാളം ത്വുഫൈൽ ബ്നു അംറ് ബ്നി ത്വുറൈഫ് ബ്നിൽ ആസ്വ്
తెలుగు అత్తుఫైల్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ తరీఫ్ బిన్ అల్ ఆస్
ไทย อัฏฏุฟัยล์ บิน อัมร์ บิน ฏอรีฟ บิน อัลอาศ

الطفيل بن عمرو الدوسي -رضي الله عنه-

English At-Tufayl ibn ‘Amr ad-Dawsi (may Allah be pleased with him)
اردو طفیل بن عمرو دوسی -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা তুফায়েল ইবন আমর আদ-দাউসী রাদিয়াল্লাহু আনহু
Tagalog Aṭ-Ṭufayl bin `Amr Ad-Dawsīy (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी तुफ़ैल बिन अम्र दौसी -रज़ियल्लाहु अन्हु-
മലയാളം ത്വുഫൈൽ ബ്നു അംറ് അദ്ദൗസീ -رضي الله عنه-
తెలుగు తుఫైల్ బిన్ అమ్ర్ అద్దౌసి రజియల్లాహు అన్హు
ไทย อัฏฏุฟัยล์ บิน อัมร์ อัดเดาซีย์ เราะฏียัลลอฮุอันฮุ

الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة الدّوسي، صحابي جليل، وفد على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إن دوسا قد عصت فادع اللَّه عليهم. فقال: «اللَّهمّ اهد دوسًا»، أسلم بمكّة، ورجع إلى بلاد قومه، ثم وافى النبي صلى اللَّه عليه وسلم في عمرة القضيّة، وشهد الفتح بمكة، توفي عام 11.

English He is At-Tufayl ibn ‘Amr ibn Tarīf ibn al-‘Ās ibn Tha‘labah ad-Dawsi. He was an honorable Companion who came to the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) and said: "O Messenger of Allah, Daws has, indeed, disobeyed (Allah), so supplicate Allah against them." Thereupon, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "O Allah, guide Daws." He embraced Islam in Makkah, then he returned to his people. After that, he met the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) during Al-Qadiyyah (litigation) ‘Umrah and witnessed the Conquest in Makkah. He died in 11 AH.
اردو طفیل بن عمرز بن طریف بن عاص بن ثعلبہ دوسی ایک بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! دوس قبیلے نےنافرمانی کی ہے، لہذا آپ ان پر بد دعا کر دیجیے،یہ سن کر آپ نے فرمایا : "اے اللہ! دوس قبیلے کو ہدایت عطا کر۔" مکہ میں مسلمان ہوئے اور اس کے بعد اپنے شہر واپس چلے گئے، بعد ازاں عمرۂ قضا کے موقعے پر اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- سے ملے، فتح مکہ میں شامل رہے، سنہ 11ھ میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা তুফায়েল ইবন আমর ইবন ত্বরীফ ইবনুল আস ইবন ছা‘লাবাহ আদ-দাউসী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় দাউসের লোকেরা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে, আপনি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন: “হে আল্লাহ! আপনি দাউসকে হিদায়াত দিন।” তিনি (তুফায়েল) মক্কাতে ইসলাম গ্রহণ করেন, এরপরে তিনি তার কওমের কাছে ফিরে যান। তারপরে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরাতুল কাযার সময়ে উপস্থিত হন এরপরে তিনি মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
Tagalog Si Aṭ-Ṭufayl bin `Amr bin Ṭarīf bin Al-`Aṣṣ bin Tha`labah Ad-Dawsīy ay isang kapita-pitagang Kasamahan. Pumunta siya sa Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) saka nagsabi: "O Sugo ni Allāh, tunay na ang liping Daws ay sumuway nga [kay Allāh] kaya dumalangin ka kay Allāh laban sa kanila." Kaya nagsabi ang Propeta: "O Allāh, magpatnubay Ka sa liping Daws." Umanib siya sa Islām sa Makkah at bumalik siya sa bayan ng mga kalipi niya. Pagkatapos nakatagpo niya ang Propeta sa `Umrah ng Pagsasakdal. Nakasaksi siya sa Pagsakop ng Makkah. Pinapanaw siya noong taong 11 Hijrah.
हिन्दी तुफ़ैल बिन अम्र बिन तरीफ़ बिन आस बिन सालबा अल-दौसी एक बड़े सहाबी हैं। अपने क़बील के कुछ लोगों के साथ अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के पास आए और बोले : ऐ अल्लाह के रसूल! दौस क़बीले ने अवज्ञा की है, अतः आप उनपर बद-दुआ करें, तो आपने फ़रमाया : "ऐ अल्लाह! दौस को हिदायत दे।" मक्का में मुसलमान हुए और दोबारा वतन वापस हो गए। उमरा-ए-क़ज़ा में अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- से फिर से मिले और मक्का विजय के अवसर पर उपस्थित रहे। 11 हिजरी को मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം ത്വുഫൈൽ ബ്നു അംറ് ബ്നി ത്വുറൈഫ് ബ്നിൽ ആസ്വ് ബ്നി ഥഅ്ലബഃ അദ്ദൗസി. മഹാനായ സ്വഹാബി. നബി -ﷺ- യുടെ അരികിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു വന്നെത്തിയ ത്വുഫൈൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ! (എൻ്റെ ഗോത്രമായ) ദൗസ് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ താങ്കൾ അവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും." അപ്പോൾ നബി -ﷺ- പ്രാർത്ഥിച്ചു: "അല്ലാഹുവേ! നീ ദൗസിനെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കേണമേ!" മക്കയിൽ വെച്ചാണ് ത്വുഫൈൽ മുസ്ലിമായത്. പിന്നീട് തൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി. നബി -ﷺ- ഹുദൈബിയ സന്ധിയുടെ അടുത്ത വർഷം നടത്തിയ ഉംറതുൽ ഖദ്വാഇൽ വെച്ചാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. മക്കാ വിജയത്തിന് സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. ഹി 11 ൽ മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు తుఫైల్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ తరీఫ్ బిన్ అల్ ఆస్ బిన్ సఅలబ అద్దౌసి ఒక గొప్ప సహాబీ. అతను తన తెగలోని కొందరితో కలిసి దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వద్దకు వచ్చి ఇలా అన్నారు: ఓ అల్లాహ్ ప్రవక్తా! దౌస్ తెగవాసులు అవిధేయత చూపారు. కాబట్టి మీరు వారిని శపించండి. ప్రవక్త ఇలా అన్నారు: "ఓ అల్లాహ్! దౌస్ తెగకు హిదాయతు అనుగ్రహించండి." మక్కాలో ఇస్లాం స్వీకరించారు. ఆపై తన జాతి స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లారు. అతను మళ్ళీ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను ఉమ్రయేఖజాలో కలుసుకున్నారు. మక్కా విజయంలో పాల్గున్నారు. అతను హిజ్రీ 11వ సంవత్సరంలో మరణించాడు.
ไทย อัฏฏุฟัยล์ บิน อัมร์ บิน ฏอรีฟ บิน อัลอาศ บิน ษะละบะฮ์ อัดเดาซีย์ ท่านคือ เศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านได้เข้าพบท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้วกล่าวแก่ท่านว่า: โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์! แท้จริงชาวเดาส์ไม่เชื่อฟัง ดังนั้นจงวิงวอนต่ออัลลอฮ์เพื่อทำลายพวกเขาเถิด แล้วท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า “โอ้ อัลลอฮ์! ขอพระองค์โปรดให้ทางนำแก่ชาวเดาส์ด้วยเถิด" ท่าน (อัตตุฟัยล์) เข้ารับอิสลามที่มักกะฮ์ หลังจากนั้นท่านก็กลับไปหาผู้คนของท่าน จากนั้นท่านได้พบกับท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม อีกครั้ง ในช่วงทำอุมเราะฮ์เกาะฎออ์ หลังจากนั้นท่านมีส่วนร่วมในการพิชิตนครมักกะห์ ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮ์ที่ 11

الطبقات الكبرى (4/ 179) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 757) الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 422) الأعلام للزركلي (3/227)