Category: Persons .

سودة بنت زمعة بن قيس

English Sawdah bint Zam‘ah ibn Qays
اردو سودہ بنت زمعہ بن قیس
বাংলা ভাষা সাউদাহ বিনত যাম‘আহ ইবন কায়েস
Tagalog Sawdah bint Zam`ah bin Qays
हिन्दी सौदा बिन्त ज़मआ बिन क़ैस
മലയാളം സൗദഃ ബിൻത് സംഅഃ ബ്നി ഖയ്സ് رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
తెలుగు సౌదా బింతే జమ్ఆ బిన్ ఖైస్
ไทย เสาดะฮ์ บินต์ ซัมอะฮ์ บิน ก๊อยซ์

سَوْدَة بنت زَمعة

English Sawdah bint Zam‘ah
اردو سودہ بنت زمعہ
বাংলা ভাষা সাউদাহ বিনত যাম‘আহ
Tagalog Sawdah bint Zam`ah
हिन्दी सौदा बिन ज़मआ
മലയാളം സൗദഃ ബിൻത് സംഅഃ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
తెలుగు సౌదా బింతే జమ్ఆ
ไทย เสาดะฮ์ บินต์ ซัมอะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา

سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية، أم المؤمنين، كان تزوّجها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، فتوفي عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة تزوّجها بعد خديجة، وقد خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وعن عائشة قالت: (ما من الناس أحد أحبّ إليّ أن أكون في مسلاخه من سودة، إن بها إلا حدّة فيها كانت تسرع منها الفيئة)، توفيت عام 54.

English She is Sawdah bint Zam‘ah ibn Qays ibn ‘Abd Shams al-Qurashiyyah al-‘Āmiriyyah, Mother of the Believers. She was first married to As-Sakrān ibn ‘Amr, brother of Suhayl ibn ‘Amr, and when he died, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) married her. She was the first woman he married after Khadījah. She was afraid that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) might divorce her; hence, she asked him not to divorce her and to give her turn to ‘Ā’ishah and he did. As a result, the following verse was revealed: {There is no blame on them to reach an amicable reconciliation between themselves, for reconciliation is best.} It was reported that ‘Ā’ishah said: "There is no woman I would like to imitate save Sawdah bint Zam‘ah, but she had some kind of harshness that she used to repent of quickly."
اردو ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس قرشی عامری،شادی سہیل بن عمرو کے بھائی سکران بن عمرو سے ہوئی تھی، جب اس کی وفات ہوگئی، تو اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم نے شادی کر لی، سودہ پہلی خاتون تھیں جن سے اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- نے خدیجہ -رضی اللہ عنہا- کے بعد شادی کی تھی، بعد میں ان کو ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- مجھے طلاق نہ دے دیں، تو بولیں : آپ مجھے طلاق نہ دیں، اپنے نکاح میں رہنے دیں اور میری باری کے دن عائشہ کو دے دیں، آپ نے ان کی بات مان لی، تو یہ آیت اتری : "ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح کرلینا ہی بہتر ہے۔" اور عائشہ -رضی اللہ عنہا- سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں : "مجھے جس انسان کی جگہ پر ہونا سب سے زیادہ پسند ہے، وہ سودہ ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی سختی تھی، لیکن بہت جلد نرم بھی پڑ جایا کرتی تھیں۔" سنہ 54ھ کو فوت ہوئیں۔
বাংলা ভাষা উম্মুল মু’মিনীন সাউদাহ বিনত যাম‘আহ ইবন কায়েস ইবন আবদ শামস আল-কুরাইশিয়্যাহ আল-আমিরিয়্যাহ, তাকে সুহাইল ইবন আমরের ভাই সাকরান ইবন আমর বিবাহ করেছিলেন। তিনি তাকে রেখে মারা গেলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ করেন। খাদীজা মারা যাওয়ার পরে তিনি তাকেই প্রথম বিবাহ করেন। তিনি আশংকা করেছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তালাক দিয়ে দিবেন, এ জন্য তিনি বলেছিলেন: আমাকে তালাক না দিয়ে রেখে দিন, আর আমার দিনটি আয়েশার জন্য ঠিক করে নিন। তখন তিনি তাই করলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হল, যার অর্থ: “তারা যদি নিজেদের মধ্যে কোনো ইসলাহ করে নেয়, তাহলে তাদের উভয়ের উপরেই কোনো সমস্যা (পাপ) হবে না। বরং ইসলাহ করে নেওয়াই উত্তম।” আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “মানুষের মধ্য হতে আমার কাছে সাউদাহ ছাড়া এমন কোনো প্রিয় কেউ নেই, যার দেহে আমার অবস্থানকে আমি পছন্দ করব। তার ভিতরে এক তেজস্বীতা ছিল, যার থেকে প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত হত।” তিনি ৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
Tagalog Si Sawdah bint Zam`ah bin Qays bin `Abdishams Al-Qurashīyah Al-`Āmirīyah, na Ina ng mga Mananampalataya, ay napangasawa ni As-Sakrān bin `Amr, na kapatid ni Suhayl bin `Amr saka pumanaw iyon kaya napangasawa siya ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan). Siya ay ang unang babaing napangasawa ng Sugo matapos ni Khadījah. Natakot nga siya na diborsiyuhin ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) kaya nagsabi siya rito: "Huwag mo akong diborsiyuhin. Panatilihin mo ako at italaga mo ang araw ko kay `Ā'ishah," saka ginawa naman ng Propeta. Kaya bumaba ang talata (Qur'ān 4:128): {walang maisisisi sa kanilang dalawa na magsaayos silang dalawa sa pagitan nilang dalawa ayon sa isang pag-aayos. Ang pag-aayos ay higit na mabuti.} Ayon kay `Ā'ishah na nagsabi: "Walang kabilang sa mga tao na isang higit na kaibig-ibig sa akin na ako ay maging nasa pagkakatulad niyon kaysa kay Sawdah ngunit sa kanya ay may kasidhian na nagmamabilis naman siya sa pagsisisi mula rito." Pinapanaw siya noong taong 22 Hijrah.
हिन्दी सौदा बिन्त ज़मआ बिन क़ैस बिन अब्द-ए-शम्स क़ुरशिया आमिरिया। मुसलमानों की माता। उनसे सुहैल बिन अम्र के भाई सकरान बिन अम्र ने शादी की थी। जब उसकी मृत्यु हो गई, तो अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने उनसे विवाह कर लिया। ख़दीजा के बाद आपके निकाह में सबसे पहले वही आई थीं। बाद में उनको डर लगा कि कहीं अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- उनको तलाक़ न दे दें, इसलिए उन्होंने कहा : आप मुझे तलाक़ न दें। अपने निकाह में रहने दें और मेरी बारी आइशा को दे दें। आपने उनकी बात मान ली और इसी प्रसंग में यह आयत उतरी : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) आइशा -रज़ियल्लाहु अन्हा- कहती हैं : (मैं यदि किसी के स्थान पर होना चाहूँ, तो वह सौदा हैं। उनके अंदर थोड़ी-सी सख़्ती थी, लेकिन बहुत जल्द नरम भी पड़ जाया करती थीं।) सन् 54 हिजरी को मृत्यु को प्राप्त हुईं।
മലയാളം സൗദഃ ബിൻത് സംഅഃ ബ്നി ഖയ്സ് ബ്നി അബ്ദിശംസ്. ഖുറൈശികളിലെ ബനൂ ആമിർ ഗോത്രക്കാരിലാണ് സൗദഃ ഉൾപ്പെടുന്നത്. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മാതാവ്. സുഹൈൽ ബ്നു അംറിൻ്റെ സഹോദരൻ സക്റാൻ ബ്നു അംറാണ് അവരെ ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചത്. സക്റാൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നബി -ﷺ- അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഖദീജഃ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- ക്ക് ശേഷം നബി -ﷺ- ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചത് സൗദഃയെയാണ്. നബി -ﷺ- തന്നെ ത്വലാഖ് ചെയ്തേക്കുമെന്ന ഭയം വന്നപ്പോൾ സൗദഃ അവിടുത്തോട് പറഞ്ഞു: "താങ്കൾ എന്നെ ത്വലാഖ് ചെയ്യരുത്. എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായി നിലനിർത്തുകയും, എൻ്റെ ദിവസം ആഇശക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തോളൂ." അങ്ങനെ നബി -ﷺ- അപ്രകാരം ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചത്: "ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പിണക്കമോ അവഗണനയോ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം വല്ല ഒത്തുതീർപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് കുറ്റമില്ല. ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്." ആഇശ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- പറയുന്നു: "(ആരാധനകളിലുള്ള) കണിശതയുടെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ സൗദഃയെ പോലെ ആകുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റാരുമില്ല. അവരിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകടമാകുന്ന ഒരു ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം, അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു." ഹി 54 ൽ സൗദഃ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు సౌదా బింతే జమ్ఆ బిన్ ఖైస్ బిన్ అబ్దుష్షమ్స్ ఖుర్షియా ఆమిరియా. విశ్వాసులతల్లి. ఆమెకు సుహైల్ బిన్ అమ్ర్ సోదరుడు సక్రాన్ బిన్ అమ్ర్ తో వివాహం జరిగింది. అతను మరణించినప్పుడు దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆమెని వివాహం చేసుకున్నారు. ఆమె ఖదీజా తరువాత ప్రవక్త వివాహబంధంలో మొదటగా వచ్చింది. ఆ తరువాత ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తనకు విడాకులు ఇస్తారేమో అని భయపడింది. కాబట్టి ఆమె ఇలా అన్నారు: నాకు విడాకులు ఇవ్వవద్దు. నన్ను మీ వివాహబంధంలో ఉండనివ్వండి మరియు నా వంతు ఆయిషాకు ఇవ్వండి. దైవప్రవక్త అలాగే చేశారు ఈ సందర్భంలో ఈ ఆయతు అవతరించింది:فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ఆయిషా రజియల్లాహు అన్హా తెలిపారు: (నేను ఎవరి స్థానంలోనైనా వెళ్లదలిస్తే అది సౌదానే అయి ఉంటుంది. ఆమెలో కొంచం కఠినత్వం ఉండేది కానీ అదికూడా చాలా త్వరగా మృదువుగా మారిపోయేది) హిజ్రీ 54వ సంవత్సరంలో ఆమె కన్నుమూశారు.
ไทย อุมมุลมุมินีน เสาดะฮ์ บินต์ ซัมอะฮ์ บิน ก๊อยซ์ บิน อับดุชชัม อัลกุเราะชียะฮ์ อัลอามิรียะฮ์ นางเคยแต่งงานกับ ซักรอน บิน อัมร์ น้องชายของ สุฮัยล์ บิน อัมร์ แล้วเขาก็ได้เสียชีวิตไป ท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้แต่งงานกับนาง และเป็นคนแรกที่ท่านแต่งงานหลังจากที่ท่านหญิงคอดีญะฮ์เสียชีวิต นางกลัวว่าท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะหย่ากับนาง ดังนั้นนางจึงกล่าวว่า: ท่านอย่าได้หย่าฉันและจงดูแลฉัน และจงเอาวันของฉันเป็นวันของอาอิชะฮ์” ดังนั้นท่านนบีก็รับข้อเสนอขอนาง ครั้นแล้วโองการของอัลลอฮ์ก็ถูกประทานลงมา (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ความว่า “หากพวกเขาปรองดองกันเองแล้ว ทั้งสองก็จะไม่มีปัญหา(บาป)อะไร และการปรองดองนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดี” ท่านหญิงอาอิชะฮ์กล่าวว่า: “ไม่มีมนุษย์คนใดที่ฉันรักที่จะเป็นเหมือนดังเขา เขาคนนั้นคือเสาดะฮ์ เพราะมันไม่มีอะไรนอกจากความมั่นคงในการยืนหยัดโกรธง่ายหายเร็ว" ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮ์ที่ 54

الطبقات الكبرى (8/ 42) الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 626) الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (2/ 835) التعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (3/ 1296) تهذيب الأسماء واللغات (2/ 348) الوافي بالوفيات (16/ 25) الأعلام للزركلي(3/145)