Category: Persons .

سفيان بن عيينة بن ميمون

English Sufyān ibn ‘Uyaynah ibn Maymūn
اردو سفیان بن عیینہ بن میمون
বাংলা ভাষা সুফইয়ান ইবন উয়ায়নাহ ইবন মাইমূন
Tagalog Si Sufyān bin `Uyaynah bin Maymūn
हिन्दी सुफ़यान बिन उययना बिन मैमून
മലയാളം സുഫ്'യാൻ ബ്നു ഉയൈന ബ്നു മയ്മൂൻ
తెలుగు సుఫ్యాన్ బిన్ ఉయైన బిన్ మైమూన్
ไทย ซุฟยาน บิน อุยัยนะฮ์ บิน มัยมูน

سفيان بن عيينة

English Sufyān ibn ‘Uyaynah
اردو سفیان بن عیینہ
বাংলা ভাষা সুফইয়ান ইবন উয়ায়নাহ
Tagalog Sufyān bin `Uyaynah
हिन्दी सुफ़यान बिन उययना
മലയാളം സുഫ്'യാൻ ബ്നു ഉയൈന
తెలుగు సుఫ్యాన్ బిన్ ఉయైన
ไทย ซุฟยาน บิน อุยัยนะฮ์ เราะหิมะฮุลลอฮ์

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم الكوفي أبو محمد، محدث فقيه، ولد عام 107، وهو محدّث الحرم المكيّ، ولد بالكوفة، وسكن مكة وتوفي بها،كان حافظا ثقة، واسع العلم كبير القدر، قال الشافعي: (لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز)، حج سبعين سنة، توفي عام 198.

English He is Sufyān ibn ‘Uyaynah ibn Maymūn al-Hilāli, their freed slave, al-Kūfi Abu Muhammad. He was a scholar of Hadīth and Fiqh. He was born in 107 AH. He was the official scholar of Hadīth in the Makkan Sacred Mosque. He was born in Kufa, and lived and died in Makkah. He was a reliable Hāfizh (a high status in the science of Hadīth), a knowledgeable scholar, and was held in high esteem. Ash-Shāfi‘i said: "Had it not been for Mālik and Sufyān, the knowledge of Hijaz would have gone." He performed Hajj seventy times and died in 198 AH.
اردو سفیان بن عیینہ بن میمون ہلالی کوفی محدث اور فقیہ تھے، وہ ہلال قبیلے کے ایک شخص کے غلام تھے، جس نے ان کو آزاد کر دیا تھا، سن 107 ھ میں پیدا ہوئے، حرم مکی کے محدث تھے، کوفہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں رہے اور وہیں وفات پائی، حافظ حدیث اور ثقہ راوی تھے، وسیع علم کے مالک اور بڑی قدر و منزلت والے انسان تھے، شافعی کہتے ہیں : "اگر مالک اور سفیان نہ ہوتے تو حجاز کا علم ضائع ہو جاتا۔" 70 حج کیے، سنہ 198ھ میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা আবূ মুহাম্মাদ সুফইয়ান ইবন ঊয়ায়নাহ ইবন মাইমূন আল-হিলালী, তাদের আযাদকৃত দাস ছিলেন, আল-কূফী। তিনি মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ১০৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হারামে মক্কার মুহাদ্দিস ছিলেন। কূফাতে জন্মগ্রহণ করেন। আর মক্কাতে বসবাস করতেন। সেখানেই তিনি মারা যান। তিনি হাফিজ ও ছিকাহ ছিলেন। ব্যাপক জ্ঞান ও অনেক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন: “যদি মালিক আর সুফিইয়ান না থাকত, তবে হিযাজের ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেত।” তিনি সত্তর বার হজ্জ করেছিলেন, হিজরী ১৯৮ সালে তার ওফাত হয়।
Tagalog Si Sufyān bin `Uyaynah bin Maymūn Al-Hilālīy, ang aliping pinalaya nila, Al-Kūfīy, Abu Muḥammad, ay isang muḥaddith na faqīh. Ipinanganak siya noong taong 107 Hijrah. Siya ay ang muḥaddith ng Masjid na Pinakababanal sa Makkah. Ipinanganak siya sa Kūfah at nanirahan sa Makkah at pinapanaw roon. Siya noon ay isang mapagkakatiwalaang nakapagsaulo ng Qur'ān, malawak ang kaalaman, malaki sa paggalang. Nagsabi si Ash-Shāfi`īy: "Kung sakaling hindi dahil kay Mālik at Sufyān, talaga sanang nawala ang kaalaman ng Ḥijāz. Nagsagawa siya ng ḥajj ang pitumpung beses. Pinapanaw siya noong taong 198 Hijrah.
हिन्दी सुफ़यान बिन उययना बिन मैमून हिलाली कूफ़ी मुहद्दिस एवं फ़क़ीह थे। बनी हिलाल से उनका संबंध दासता से मुक्ति का था। सन् 107 हिजरी को पैदा हुए। हरम-ए-मक्की के मुहद्दिस थे। कूफ़ा में पैदा हुए, मक्का में रहे और वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। हदीस के हाफ़िज़ तथा विश्वसनीय वर्णनकर्ता थे। प्रकांड विद्वान तथा सम्मानित व्यक्तित्व के मालिक थे। शाफ़िई कहते हैं : (अगर मालिक तथा सुफ़यान न होते, तो हिजाज़ का ज्ञान नष्ट हो जाता।) उन्होंने अपने जीवन में 70 हज किए। सन् 198 को मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം സുഫ്'യാൻ ബ്നു ഉയൈന ബ്നി മയ്മൂൻ അൽ ഹിലാലീ അൽ കൂഫീ, അബൂ മുഹമ്മദ്. ഹദീഥുകളിലും മതവിജ്ഞാനീയങ്ങളിലും അഗാധജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതൻ. ഹി 107 ൽ ജനിച്ചു. മക്കാ ഹറമിലെ മുഹദ്ദിഥും പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. കൂഫയിലാണ് ജനനമെങ്കിലും മക്കയിൽ ജീവിച്ച്, അവിടെത്തന്നെ മരണപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ധാരാളം മനഃപാഠമുണ്ടായിരുന്ന, ഹദീഥ് വിജ്ഞാനീയത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന, വിശാലമായ അറിവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഇമാം ശാഫിഈ -رَحِمَهُ اللَّهُ- പറയുന്നു: "ഇമാം മാലികും സുഫ്'യാൻ ബ്നു ഉയൈനയും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹിജാസിലെ വിജ്ഞാനം നഷ്ടമാകുമായിരുന്നു." എഴുപത് വർഷം അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹി 198 ൽ മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు సుఫ్యాన్ బిన్ ఉయైన బిన్ మైమూన్ అల్ హిలాలీ ఈయన ఒక కూఫీ ముహద్దిస్ మరియు ఫఖీహ్. బనీహిలాల్ ఆయనకు బానిసత్వం నుండి విముక్తి కలిగించారు.హిజ్రీ 107లో జన్మించారు.ఆయన పవిత్ర మక్కాలో ముహద్దిసుగా ఉండేవారు. కూఫాలో పుట్టారు మక్కాలో నివసించి అక్కడే కన్నుమూశారు.ఆయన విశ్వసనీయ హాఫిజ్ హదీసు వ్యాఖ్యాత. విస్తృత జ్ఞానం గలవారు. గౌరవనీయమైన వ్యక్తిత్వానికి యజమాని. ఇమామ్ షాఫయీ ఇలా అన్నారు: (ఒకవేళ మాలిక్ మరియు సుఫ్యాన్ లేకపోతే హిజాజ్ జ్ఞానం అంతరించిపోయేది.) ఆయన తన జీవితంలో70 సార్లు హజ్ చేసారు.198వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
ไทย ซุฟยาน บิน อุยัยนะฮ์ บิน มัยมูน อัลฮิลาลีย์ ท่านเป็นทาสที่เป็นอิสระของตระกูลฮิลาลีย์ อัลกูฟีย์ ท่านมีชื่อกุนยะฮ์ว่า อบูมุฮัมมัด ท่านเป็นมุหัดดิษ(นักวิชาการสายฮะดีษ)และนักนิติศาสตร์ ท่านเกิดในปีฮิจเราะฮ์ที่ 107 ท่านเป็นมุหัดดิษประจำมัสยิดฮะรอมมักกะห์ ท่านเกิดที่เมืองกูฟะฮ์ อาศัยอยู่ที่มักกะฮ์และเขาเสียชีวิตที่นั่น ท่านคือฮาฟิซที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้กว้างขวางและมีเกียรติ อิหม่ามชาฟิอีย์กล่าวว่า: “หากไม่ใช่สำหรับมาลิกและซุฟยาน แน่นอนความรู้ของชาวฮิญาซก็จะหายไป” ท่านได้ประกอบพิธีฮัจญ์เจ็ดสิบครั้ง ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮ์ที่ 198

تاريخ اربل (2/ 125) سير أعلام النبلاء (8/ 454) مشاهير علماء الأمصار (ص: 235) وفيات الأعيان (2/ 391) الأعلام للزركلي(3/ 105)