Category: Persons .

سفيان بن سعيد بن مسروق

English Sufyān ibn Sa‘īd ibn Masrūq
اردو سفیان بن سعید بن مسروق
বাংলা ভাষা সুফইয়ান ইবন সা‘ঈদ ইবন মাসরূক
Tagalog Sufyān bin Sa`īd bin Masrūq
हिन्दी सुफ़यान बिन सईद बिन मसरूक़
മലയാളം സുഫ്'യാൻ ബ്നു സഈദ് ബ്നു മസ്റൂഖ്
తెలుగు సుఫ్యాన్ బిన్ సయీద్ బిన్ మస్రూక్.
ไทย ซุฟยาน บิน สะอีด บิน มัสรู๊ก

سفيان الثوري

English Sufyān ath-Thawri
اردو سفیان ثوری
বাংলা ভাষা সুফইয়ান আছ-ছাওরী
Tagalog Sufyān Ath-Thawrīy
हिन्दी सुफ़यान सौरी
മലയാളം സുഫ്'യാൻ അഥൗരി
తెలుగు సుఫ్యాన్ అస్సౌరి
ไทย ซุฟยาน อัษเษารีย์

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي المجتهد، فقيه محدث إمام، ولد عام 97، قال يحيى القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان، أخذت بقول سفيان، ونظر إليه رجل وفي يده دنانير، فقال: يا أبا عبد الله! تمسك هذه الدنانير؟! قال: اسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك، توفي عام 161.

English He is Sufyān ibn Sa‘īd ibn Masrūq ath-Thawri Abu ‘Abdullah al-Kūfi. He was a Mujtahid (a scholar who is able to deduce rulings, according to the established conditions), a scholar of Fiqh (Islamic jurisprudence), a Muhaddith (scholar of Hadīth) and an Imam. He was born in 97 AH. Yahya al-Qattān said: "None is dearer to me than Shu‘bah and none is equal to him in my sight. However, if Sufyān differs with him (in opinion), I adopt Sufyān's opinion." A man once looked at him while he was holding dinars in his hand and said: "O Abu ‘Abdullah, you hold dinars in your hand?" He replied: "Keep silent, were it not for them, the kings would use us as handkerchief." He died in 161 AH.
اردو ابو عبد اللہ سفیان بن سعید بن مسروق ثوری کوفی ایک مجتہد، فقیہ، محدث اور امام تھے، سنہ 97ھ میں پیدا ہوئے، یحی القطان کہتے ہيں : میرے نزدیک سب سے پسندیدہ شخصیت شعبہ کی ہے، میری نظر میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے، لیکن ان کی مخالفت اگر سفیان کریں، تو میں سفیان کی راے کو لوں گا، ایک بار ایک شخص کی نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ وہ کچھ دینار لیے ہوئے ہیں، اس نے کہا: اے ابو عبداللہ! آپ یہ دینار لیے ہوئے ہیں؟؟ انھوں نے جواب دیا : خاموش ہو جاؤ۔ اگر یہ دینار نہ ہوں تو باشاہ لوگ ہمیں رومال کی طرح استعمال کرکے پھینک دیں، سنہ 161ھ میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা আবূ আব্দুল্লাহ সুফইয়ান ইবন সা‘ঈদ ইবন মাসরূক আছ-ছাওরী আল-কূফী, তিনি মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ইমাম ছিলেন। তিনি ৯৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াহইয়া আল-কাত্তান বলেছেন: আামার কাছে শু‘বা থেকে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না, তার সমান প্রিয়ও কেউ ছিল না। তবে সুফইয়ান তার বিরোধিতা করলে আমি সুফইয়ানের কথা গ্রহণ করি। একদা তার হাতে কিছু দীনার ছিল। এক ব্যক্তি তাকে বলল: হে আবূ আব্দুল্লাহ! আপনি এই দীনারগুলো জমা করে রেখেছেন? তিনি বললেন: তুমি চুপ থাক, এগুলো না থাকলে রাজা-বাদশাহরা আমাদেরকে রুমালের মত ব্যবহার করত। তিনি ১৬১ হিজরীতে মারা যান।
Tagalog Sufyān bin Sa`īd bin Masrūq Ath-Thawrīy Abū `Abdullāh Al-Kūfīy na Mujtahid ay isang faqīh, na muḥaddith, na imām. [Ang mujtahid ay isang pantas na may kakayahang maghulo ng kahatulan. Ang faqīh ay isang pantas na dalubhasa sa batas ng Islām. Ang muḥaddith ay isang pantas sa ḥadīth.] Ipinanganak siya noong taong 97 Hijrah. Nagsabi si Yaḥyā Al-Qaṭṭān: "Walang isang higit na kaibig-ibig sa akin kaysa kay Shu`bah at walang nakatutumbas sa kanya na isa man sa ganang akin ngunit kapag sumalungat sa kanya siya si Sufyān, tumatangkilik ako sa pahayag ni Sufyān." May tumingin sa kanya na isang lalaki habang sa kamay niya ay may mga dinar, saka nagsabi ito: "O Abū `Abdullāh, humahawak ka ng mga dinar na ito?" Nagsabi siya: "Tumahimik ka sapagkat kung sakaling hindi dahil sa mga ito, talagang ipinamunas sana tayo ng mga hari." Pinapanaw siya noong taong 161 Hijrah.
हिन्दी अबू अब्दुल्लाह सुफ़यान बिन सईद बिन मसरूक़ सौरी, कूफ़ी एक मुजतहिद, फ़क़ीह, मुहद्दिस और इमाम हैं। सन् 97 हिजरी को पैदा हुए। यहया अल-क़त्तान कहते हैं : मेरे निकट शोबा से अधिक प्रिय कोई नहीं है, और मेरे निकट कोई उनके बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर उनकी मुख़ालफ़त सुफ़यान कर दें, तो मैं सुफ़यान के मत को लेता हूं। एक बार उनपर एक व्यक्ति की नज़र पड़ी तो देखा कि उनके हाथ में कुछ दीनार हैं। उसने कहा : ऐ अबू अब्दुल्लाह! आप यह दीनार लिए हुए हैं? उत्तर दिया : खामोश रहो। अगर यह दीनार न हों, तो बादशाह लोग हमें रूमाल की तरह इस्तेमाल करके फेंक दें। सुफ़यान सौरी सन् 161 हिजरी को मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം സുഫ്'യാൻ ബ്നു സഈദ് ബ്നി മസ്റൂഖ് അഥൗരി, അബൂ അബ്ദില്ലാഹ്. കൂഫയിലെ മുജ്തഹിദായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാൾ. ദീനിൽ അഗാധവിജ്ഞാനവും ഹദീഥുകളിൽ പാണ്ഡിത്യവുമുണ്ടായിരുന്ന ഇമാം. ഹി 97 ൽ ജനിച്ചു. യഹ്യ അൽ ഖത്വാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: '(എൻ്റെ സമകാലികരിൽ) ശുഅ്ബയേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായ മറ്റൊരാളുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്ല്യനായി എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരാളുമില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് സുഫ്യൻ അഥൗരി എതിരായാൽ ഞാൻ സുഫ്'യാൻ്റെ വാക്കാണ് സ്വീകരിക്കുക." ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഒരാൾ കുറച്ചു ദീനാറുകൾ കണ്ടു. അയാൾ ചോദിച്ചു: "അബൂ അബ്ദില്ലാഹ്! താങ്കൾ ഈ ദീനാറുകൾ കയ്യിൽ കരുതുകയോ?!" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "മിണ്ടാതിരിക്കുക! ഇവയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഞങ്ങളെ അവരുടെ തൂവാലകളാക്കുമായിരുന്നു." ഹി 161 ൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు అబూఅబ్దుల్లాహ్ సుఫ్యాన్ బిన్ సయీద్ బిన్ మస్రూఖ్ అస్సౌరీ. కూఫీ ఈయన ఒక ముజ్తహిద్, ఫఖీ, ముహద్దిసు మరియు ఒక ఇమామ్. హిజ్రీ 97లో జన్మించారు. యాహ్యా అల్-ఖత్తాన్ ఇలా అన్నారు: షూబా కంటే ప్రియతముడు నా దగ్గర ఎవరూ లేరు మరియు నా దృష్టిలో అతనికి సమానం ఎవరూ లేరు. కానీ సుఫ్యాన్ అతని అభిప్రాయాన్నివ్యతిరేఖించినప్పుడు నేను సుఫ్యాన్ అభిప్రాయాన్ని తీసుకుంటాను. ఒకసారి ఒక వ్యక్తి అతనిని చూశాడు అప్పుడు ఆయన చేతిలో కొన్ని దీనార్లు ఉన్నాయి. అతను ఇలా అన్నాడు: ఓ అబూ అబ్దుల్లాహ్! మీరు ఈ దినారులు పాతుకున్నారు? ఆయన బదులిచ్చారు: మౌనంగా ఉండు. ఒకవేళ ఈ దీనార్లు లేకపోతే రాజులు మనని రుమాలులాగా ఉపయోగించి పారేస్తారు. సుఫ్యాన్ సౌరీ 161 హిజ్రీలో మరణించారు.
ไทย ซุฟยาน บิน สะอีด บิน มัสรู๊ก อัษเษารีย์ อบูอับดุลลอฮ์ อัลกูฟีย์ อัลมุจตะฮิด ท่านเป็นนักวินิจฉัย (มุจตาฮิด) นักนิติศาสตร์ มุฮัดดิษ(นักวิชาการสายฮะดีษ)และอิหม่าม(ผู้นำด้านความรอบรู้) ท่านเกิดในปีฮิจเราะฮ์ที่ 96 ท่านยะห์ยา อัลก๊อตตอน กล่าวว่า: ฉันไม่มีใครที่ฉันรักมากยิ่งกว่าท่าน ชุอบะฮ์ และไม่มีใครที่จะเทียบเท่าท่านได้ แต่ถ้าท่านซุฟยานได้เห็นต่างจากเขา ฉันจะยอมรับในคำพูดของซุฟยาน ชายคนหนึ่งได้มองที่มือของท่านและในมือนั้นมีเงินดีนาร์อยู่ ชายคนนั้นจึงถามว่า: โอ้ อบูอับดุลลอฮ์! คุณถือเงินดินาร์นี้หรือ?! ท่านตอบว่า: เงียบซะ เพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ กษัตริย์จะปฏิบัติกับเราเหมือนผ้าเช็ดหน้า ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮ์ที่ 161

الطبقات الكبرى (6/ 350) الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 287) التاريخ الأوسط (2/ 154) التاريخ الكبير للبخاري (4/ 92) الأعلام للزركلي(3/ 104)