Category: Persons .

زيد بن خالد الجهني المدني

English Zayd ibn Khālid al-Juhani al-Madani
اردو زید بن خالد جہنی مدنی
বাংলা ভাষা যায়েদ ইবন খালিদ আল-জুহানী আল-মাদানী
Tagalog Zayd bin Khālid Al-Madanīy
हिन्दी ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी मदनी
മലയാളം സൈദുബ്നു ഖാലിദ് അൽജുഹനി
తెలుగు జైద్ బిన్ ఖాలిద్ అల్ జుహని అల్ మదనీ.
ไทย ซัยด์ บิน คอลิด อัลญุฮะนีย์ อัลมะดะนีย์

زيد بن خالد الجُهني -رضي الله عنه-

English Zayd ibn Khālid al-Juhani (may Allah be pleased with him)
اردو زید بن خالد جہنی -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা যায়েদ ইবন খালিদ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
Tagalog Zayd bin Khālid Al-Juhanīy (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी -रज़ियल्लाहु अन्हु-
മലയാളം സൈദുബ്നു ഖാലിദുൽ ജുഹനി -رضي الله عنه-
తెలుగు జైద్ బిన్ ఖాలిద్ అల్ జుహనీ రజియల్లాహు అన్హు.
ไทย ซัยด์ บิน คอลิด อัลญุฮะนีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮู

زيد بن خالد الجهنيّ أبو زرعة أو أبو عبد الرّحمن أو أبو طلحة، صحابي جليل، روى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم، وشهد الحديبيّة، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وحديثه في الصّحيحين وغيرهما، توفي عام 78.

English He is Zayd ibn Khālid al-Juhani, Abu Zur‘ah or Abu ‘Abdur-Rahmān or Abu Talhah. He was an honorable Companion. He narrated Hadīth from the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him). He witnessed the Treaty of Al-Hudaybiyah, and was carrying the banner of Juhaynah on the day of the Conquest of Makkah. His Hadīth are in the two Sahīh Collections and in other books of Hadīth. He died in 78 AH.
اردو زید بن خالد ایک بڑے صحابی ہیں، کنیت ابو زرعہ، ابو عبدالرحمن یا ابو طلحہ تھی، اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- سے حدیث روایت کی ہے،صلح حدیبیہ میں شریک رہے، فتح مکہ کے دن ان کے ہاتھ میں قبیلہ جہینہ کا جھنڈا تھا، ان سے مروی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، سنہ 78 میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা যায়েদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী, আবু যুর‘আহ. অথবা আবু আব্দুর রহমান অথবা আবু ত্বালহা। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হুদাইবিয়্যাহতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার হাতে মক্কা বিজয়ের দিনে জুহাইনার ঝান্ডা ছিল। তার হাদীস সহীহাইনে এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিদ্যমান। তিনি ৭৮ হিজরীতে মৃৃত্যুবরণ করেন।
Tagalog Si Zayd bin Khālid Al-Juhanīy, Abū Zur`ah o Abū `Abdirraḥmān o Abū Ṭalḥah, ay isang kapita-pitagang Kasamahan. Nagsalaysay siya buhat sa Propeta (basbasan siya ni Allāh at ang mag-anak niya at pangalagaan). Nakasaksi siya sa Kasunduan sa Al-Ḥudaybīyah. Dala niya ang watawat ni Juhaynah sa Araw ng Pagsakop sa Makkah. Ang ḥadīth niya ay nasa Dalawang Ṣaḥīḥ at iba pa sa mga ito. Pinapanaw siya noong taong 78 Hijrah.
हिन्दी ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी। कुनयत अबू ज़ुरआ, अबू अब्दुर रहमान या अबू तलहा है। एक बड़े सहाबी हैं। अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- से हदीस वर्णन किए हैं। हुदैबिया में शामिल रहे। मक्का विजय के दिन उनके हाथ में ज़ुहैना क़बीले का झंडा था। उनकी हदीसें सहीह बुख़ारी एवं सहीह मुस्लिम आदि किताबों में हैं। सन् 78 हिजरी को मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം സൈദ് ബ്നു ഖാലിദ് അൽജുഹനി-رضي الله عنه-. അബൂ സുർഅഃ, അബൂ അബ്ദിർറഹ്'മാൻ, അബൂ ത്വൽഹഃ എന്നീ കുൻയത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ സ്വഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നബി -ﷺ- യിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഹദീഥുകൾ നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹുദൈബിയ്യഃ സന്ധിക്ക് അദ്ദേഹം സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. മക്കാ വിജയദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ജുഹൈനക്കാരുടെ പതാക. ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും മറ്റു ഹദീഥ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹദീഥുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹി 78 ൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు జైద్ బిన్ ఖాలిద్ అల్'జుహ్ని. అతని కునియతు అబూ జర్ఆ లేక అబూ అబ్దుర్రహ్మాన్ లేదా అబూతల్హా. అతను గొప్ప సహాబీ. అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త - సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నుండి హదీసులు ఉల్లేఖించారు. హుదైబియాలో పాల్గున్నారు. మక్కా విజయం రోజున ఆయన జుహైనా తెగ జెండా చేతిలోపట్టుకున్నారు.ఆయన ఉల్లేఖిత హదీసులు సహీహ్ బుఖారీ మరియు సహీహ్ ముస్లిం మొదలైన పుస్తకాలలో ఉన్నాయి. అతను హిజ్రీ 78వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
ไทย ซัยด์ บิน คอลิด อัลญุฮะนีย์ อบูซุรอะฮ์ หรือ อบูอับดุรเราะห์มาน หรือ อบูตอลหะฮ์ ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านมีฮะดีษที่รายงานจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้เข้าร่วมการทำสนธิสัญญาอัลหุดัยบิยะฮ์ และท่านเป็นคนถือธงของเผ่าญุฮัยนะฮ์ ในวันที่พิชิตมักกะฮ์ และฮะดีษของท่านมีบันทึกในศอเหียะห์ อัลบุคอรีย์และมุสลิมและในตำราอื่น ๆ ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮ์ที่ 78

الطبقات الكبرى (4/ 256) الثقات لابن حبان (3/ 139) معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1189) أسد الغابة ط العلمية (2/ 355) الأعلام للزركلي(3/ 58) الإصابة في تمييز الصحابة ( 2/ 499 )