Category: Persons .

خديجة بنت خويلد بن أسد

English Khadījah bint Khuwaylid ibn Asad
اردو خدیجہ بنت خویلد بن اسد
বাংলা ভাষা খাদীজাহ বিনত খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ
Tagalog Khadījah bint Khuwaylid bin Asad
हिन्दी ख़दीजा बिन्त खुवैलिद बिन असद
മലയാളം ഖദീജഃ ബിൻത് ഖുവൈലിദ് ബ്നി അസദ്
తెలుగు ఖదీజా బింతే ఖువైలిద్ బిన్ అసద్.
ไทย เคาะดีญะฮ์ บินต์ คุวัยลิด บิน อะสัด

خديجة بنت خويلد

English Khadījah bint Khuwaylid
اردو خدیجہ بنت خویلد
বাংলা ভাষা খাদীজাহ বিনত খুওয়াইলিদ
Tagalog Khadījah bint Khuwaylid
हिन्दी ख़दीजा बिन्त खुवैलिद
മലയാളം ഖദീജഃ ബിൻത് ഖുവൈലിദ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-
తెలుగు ఖదీజా బింతే ఖువైలిద్.
ไทย เคาะดีญะฮฺ บินต์ คุวัยลิด เราะฎิยัลลอฮุอันฮา

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ القرشية الأسدية، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسمع شيئا يكرهه من الرد عليه، فيرجع إليها إلا تثبته وتهوّن عليه أمر الناس ، وفي الصحيحين، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشَّر خديجة ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب، توفيت عام 3 للبعثة.

English She is Khadījah bint Khuwaylid ibn Asad ibn ‘Abd al-‘Uzza ibn Qusayy al-Qurashiyyah al-Asadiyyah, Mother of the Believers and wife of Prophet Muhammad (may Allah's peace and blessings be upon him). She was the first to believe in Allah and in His Messenger and in what he brought, who was a source of relief for the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him). Every time he heard something that he disliked, he would return to her and she would always help him remain steadfast and alleviate his distress. It was narrated in the two Sahīhs that ‘Ā’ishah reported that the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) gave Khadījah the glad tidings that she will have a palace in Paradise that is made up of a hollow pearl where there will be neither noise nor fatigue. She died in 3 AH.
اردو خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی قرشیہ اسدیہ ام المؤمنین اور اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- کی بیوی،انھوں نے ہی سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانے کا کام کیا تھا، جس سے اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کی الجھنیں کم ہوئی تھیں، اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- جب بھی مخالفت کرنے والوں کی کوئی ناگوار بات سنتے اور خدیجہ -رضی اللہ عنہا- کو جاکر سناتےتو وہ آپ کے ڈھارس بندھاتیں اور لوگوں کے اس رویے پر دھیان نہ دینے کی تلقین کرتیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عائشہ -رضی اللہ عنہا- سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- نے خدیجہ -رضی اللہ عنہا- کو مجوف موتی سے بنے ایک گھر کی خوش خبری دی ہے، جس میں نہ شور و غوغا ہوگا اور نہ تکان ہوگی، ہجرت سے تین سال قبل ان کا انتقال ہوا۔
বাংলা ভাষা উম্মুল মু’মিনীন খাদীজাহ বিনত খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ইবন আব্দুল উযযা ইবন কুসাই আল-কুরাইশীয়্যাহ আল-আসাদিয়্যাহ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। তিনিই প্রথম যিনি আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলেন আর রাসূল যা নিয়ে এসেছিলেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা তার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উদ্বিগ্নতাকে হালকা করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল তার বিরুদ্ধে বলা যা কিছুই অপছন্দ করতেন, এরপরে খাদীজার কাছে আসলে তিনি তার মনোবল দৃঢ় করে দিতেন আর মানুষের কাজকে তুচ্ছ হিসেবে তুলে ধরতেন। সহীহাইনে আয়েশা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজাকে জান্নাতে মণি ও মুক্তাখচিত একটি গৃহের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যাতে কোন হৈ চৈ থাকবে না, আবার কোন কষ্টও থাকবে না। তিনি হিজরতের ৩ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।
Tagalog Si Khadījah bint Khuwaylid bin Asad bin `Abdul`Uzzā bin Quṣayy Al-Qurashīyah Al-Asadīyah, ang Ina ng mga Mananampalataya, ay kabiyak ng Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan). Siya ay ang kauna-unahan sa mga sumampalataya kay Allāh at sa Sugo at naniwala sa inihatid nito. Nagpagaan si Allāh dahil doon sa Sugo (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan). Kapag nakaririnig ito noon ng isang anumang kinasusuklaman nito gaya ng pagtutol dito saka bumabalik ito sa kanya, nagpapatatag siya rito at nagpapagaan dito sa pasakit ng mga tao. Nasaad sa Dalawang Ṣaḥīḥ ayon kay `A'ishah na ang Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) ay nagbalita ng nakagagalak kay Khadījah hinggil sa isang bahay sa Paraiso na yari sa perlas, na walang ingay roon at pagkapagal. Pumanaw siya noong ikatlong taon ng pagkapropeta.
हिन्दी ख़दीजा बिन्त खुवैलिद बिन असद बिन अब्द अल-उज़्ज़ा बिन क़ुसय कुरशिया असदिया, अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की पत्नी और मुसलमानों की माता हैं। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान तथा आपकी लाई हुई शिक्षाओं की पुष्टि सबसे पहले उन्होंने ने की थी। दरअसल उनके ज़रिए अल्लाह ने संघर्ष के दौर की कठिनाइयों को सहना आसान कर दिया। अल्लाह के रसूल जब भी अपनी कोई बुरी आलोचना सुनते, जो आपको बुरी लगती, तो उनके पास जाते और वह आपकी ढारस बंधातीं तथा ग़म हल्का कर देतीं। सहीह बुख़ारी तथा सहीह मुस्लिम में आइशा -रज़ियल्लाहु अन्हा- से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने ख़दीजा -रज़ियल्लाहु अन्हा- को जन्नत में मोती से बने हुए एक घर की ख़ुशख़बरी दी, जिसमें शोर होगा और न थकान। हिजरत से 3 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हुइं।
മലയാളം ഖദീജഃ ബിൻത് ഖുവൈലിദ് ബ്നി അസദ് ബ്നി അബ്ദിൽ ഉസ്സാ ബ്നി ഖുസ്വയ്യ്. ബനൂ അസദികാരിൽ പെട്ട ഖുറൈശിയായിരുന്നു അവർ. നബി ﷺ യുടെ പ്രിയപത്നിയും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മാതാവുമായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിലും അവൻ്റെ റസൂലിലും അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മതത്തിലും ആദ്യം വിശ്വസിച്ചത് ഖദീജഃയാണ്. അവരെ കൊണ്ട് നബി ﷺ ക്ക് അല്ലാഹു വളരെ എളുപ്പവും ആശ്വാസവും നൽകി. തനിക്കെതിരെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട പ്രയാസത്തോടെ നബി ﷺ ഖദീജയു -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-ടെ അരികിൽ ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ സാന്നിധ്യം നബി ﷺ ക്ക് സ്ഥൈര്യം നൽകുമായിരുന്നു. ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസത്തിൽ നബി ﷺ യെ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ആഇശ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- നിവേദനം ചെയ്യുന്നു: "നബി ﷺ ഖദീജക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മുത്തുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭവനം സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദമോ ക്ഷീണമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല." നബി ﷺ യുടെ ഹിജ്റക്ക് മൂന്നു വർഷം മുൻപാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടത്.
తెలుగు ఖదీజా బింతే ఖువైలిద్ బిన్ అసద్ బిన్ అబ్దుల్-ఉజ్జా బిన్ ఖుసేయ్ ఖుర్షియా అల్ అసదియా.దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క సతీమణి. ఆమె అల్లాహ్ మరియు ప్రవక్తను విశ్వసించారు మరియు ప్రవక్త భోదనలను ధృవీకరించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి కూడా ఈమె. నిజానికి, ఆమె ద్వారా పోరాట కాలంలోని కష్టాలను భరించడం దైవప్రవక్తకు అల్లాహ్ సులభం చేశాడు.దైవప్రవక్త తనను బాధించిన చెడు విమర్శలను విన్నప్పుడు ఆమె వద్దకు వెళ్ళేవారు. ఆమె ప్రవక్తకు ఓదార్పునిచ్చేవారు మరియు ఆయన బాధను తేలికపరిచేవారు. సహీహ్ బుఖారీ మరియు సహీహ్ ముస్లింలలో ఆయిషా-రజియల్లాహు అన్హా- ఉల్లేఖించిన హదీసు ప్రకారంగా మహనీయ దైవప్రవక్త -సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం-స్వర్గంలో ముత్యాలతో చేసిన ఒక ఇంటిశుభవార్తను ఖదీజా రజియల్లాహు అన్హాకు అందించారు అందులో ఎలాంటి శబ్దకాలుష్యం గాని అలసటగానీ ఉండవు. హిజ్రత్కు 3 సంవత్సరాల ముందు ఆమె మరణించారు.
ไทย อุมมุลมุมินีน เคาะดีญะฮ์ บินต์ คุวัยลิด บิน อะสัด บิน อับดุลอุซซา บิน กุศ็อย อัลกุเราะชียะฮ์ อัลอะสะดียะฮ์ ภริยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นางเป็นคนแรกที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์ และศรัทธาในสิ่งที่ท่านเราะซูลนำมา อัลลอฮ์ทรงบรรเทาความวิตกกังวลของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผ่านทางนาง ไม่ว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะได้ยินสิ่งใดมาที่ทำให้ไม่สบายใจ ท่านก็จะกลับไปหานางแล้วนางก็จะช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ท่าน และการดูถูกการกระทำของผู้คนก็จะเป็นเรื่องที่เล็กไป มีรายงานจาก ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ในเศาะฮีห์อัลบุคอรีย์และมุสลิม ว่าท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้แจ้งข่าวที่น่ายินดีแก่เคาะดีญะฮ์เกี่ยวกับบ้านในสวรรค์ที่ประดับประดาด้วยอัญมณีและไข่มุก ซึ่งจะไม่มีเสียงรบกวนและไม่เหนื่อยล้าใดๆ อีกในสวรรค์นั้น นางเสียชีวิตในปีที่ 3 หลังการเป็นเราะซูลของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

الطبقات الكبرى (8/ 11) الذرية الطاهرة للدولابي (ص: 24) الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (2/ 836) معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3200) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1817) الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 99) الأعلام للزركلي (2/302)