Category: Persons .

حسان بن ثابت بن المنذر

English Hassān ibn Thābit ibn al-Mundhir
اردو حسان بن ثابت بن منذر
বাংলা ভাষা হাসসান ইবন ছাবিত ইবনুল মুনযির
हिन्दी हस्सान बिन साबित बिन मुनज़िर
తెలుగు హస్సాన్ బిన్ సాబిత్ బిన్ అల్ ముంజిర్.

حسان بن ثابت

English Hassān ibn Thābit
اردو حسان بن ثابت
বাংলা ভাষা হাসসান ইবন ছাবিত
हिन्दी हस्सान बिन साबित
తెలుగు హస్సాన్ బిన్ సాబిత్.

حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي ثم النجاري، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا الوليد، وهي الأشهر، وأبا المضرّب وأبا الحسام وأبا عبد الرحمن، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم عليه قائما يهجو الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ روح القدس مع حسّان ما دام ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وقال ابن سعد: عاش في الجاهلية ستين، وفي الإسلام ستين، ومات وهو ابن عشرين ومائة، عام 54.

English He is Hassān ibn Thābit ibn al-Mundhir ibn Harām al-Ansāri al-Khazraji, then an-Najjāri. He was the Prophet's poet and was nicknamed 'Abu al-Walīd', which was his most famous nickname, and 'Abu al-Mudarrab', 'Abu al-Husām', and 'Abu ‘Abdur-Rahmān'. It is authentically reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) set up a pulpit for Hassān in his mosque to stand upon it while satirizing those who used to satirize the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him). The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "The Holy Spirit (Jibrīl) supports Hassān as long as he defends the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him)." Ibn Sa‘d said: "He (Hassān) lived sixty years in the pre-Islamic era of ignorance and sixty years in Islam, and died at the age of one hundred and twenty in 54 AH."
اردو حسان بن ثابت بن منذر بن حرام انصاری خزرجی نجاری اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کے شاعر تھے، ان کی کنیت ابو الولید تھی، یہی سب سے مشہور ہے،ابو المضرب، ابو الحسام اور ابو عبدالرحمن بھی ان کی کنیت تھی، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ سلم- حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں منبر رکھتے جس پر کھڑے ہوکر وہ ان لوگوں کی ہجو کرتے تھے، جو اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- کی ہجو کیا کرتے تھے،اس پس منظر میں اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- نے فرمایا ہے : "روح القدس اس وقت تک حسان کے ساتھ ہیں جب تک وہ اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کا دفاع کرتے رہیں۔" ابن سعد کہتے ہیں : دور جاہلیت میں 60 سال کی زندگی گزاری اور دور اسلام میں 60 سال کی زندگی گزاری۔ 120 سال کی عمر میں سنہ 54 میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা হাসসান ইবন ছাবিত ইবনুল মুনযির ইবন হারাম আল-আনসারী আল-খাযরাজী অতঃপর আন-নাজ্জারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের কবি। তার অনেকগুলো উপনাম ছিল: আবুল ওয়ালিদ, এটিই বেশী প্রসিদ্ধ, এছাড়াও আবুল মুদাররিব, আবুল হুসাম এবং আবু আব্দুর রহমান। সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসসান ইবন ছাবিতের জন্য মসজিদের মধ্যে মিম্বার রাখতেন, আর তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ ও নিন্দা করত, তাদের জবাব দিতেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় রুহুল কুদুস (জিবরীল) হাসসানের সাথে থাকে যতক্ষণ সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের পক্ষে জবাব দিতে থাকে।” ইবন সা‘দ বলেছেন: তিনি জাহেলী যুগে ৬০ বছর ও ইসলামী যুগে ৬০ বছর বেঁচে ছিলেন। ৫৪ হিজরীতে মৃত্যুর সময়ে তার ১২০ বছর বয়স হয়েছিল।
हिन्दी हस्सान बिन साबित बिन मुनज़िर बिन हराम अन्सारी, ख़ज़रजी फिर नज्जारी, अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के शायर। उनकी कुनयत अबू अल-वलीद, अबू अल-मुज़र्रब, अबू अल-हुसाम और अबू अब्दुर रहमान है, लेकिन पहली कुनयत अधिक मशहूर है। सहीह हदीस से साबित है कि अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- हस्सान -रज़ियल्लाहु अन्हु- के लिए मस्जिद में मिंबर रखावते, जिसपर खड़े होकर वह कविता के माध्यम से उन लोगों की निंदा एवं कटूपहास करते थे, जो कटूपहास द्वारा अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की बुराई बयान किया करते थे। इसी परिपेक्ष में एक दिन अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने कहा था : "जीबरील उस समय तक हस्सान के साथ हैं, जब तक वह अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- का बचाव करते रहते हैं।" इब्न-ए-इसहाक़ कहते हैं : वह अज्ञानता काल (जहिलीयत ) में साठ साल जीवित रहे और इस्लाम ग्रहण करने के बाद साठ साल। इस तरह 120 वर्ष की आयु में सन् 54 हिजरी में मृत्यु को प्राप्त हुए।
తెలుగు హస్సాన్ బిన్ సాబిత్ బిన్ అల్ ముంజిర్ బిన్ హరామ్ అల్ అన్సారీ, అల్ ఖజ్రజీ పిదప నజ్జారి. దైవప్రవక్త-సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్కకవి. కునియతులు అబుల్-వలీద్,అబుల్-ముజర్రబ్,అబుల్-హుసామ్ మరియు అబూ అబ్దుర్రహ్మాన్, అయితే మొదటిది చాలా ప్రసిద్ధి. అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త -సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం -హస్సాన్ - రజియల్లాహు అన్హు కోసం మింబరు మస్జిదులో పెట్టించారు, దానిపై అతను ఎక్కి దైవప్రవక్తను నిందిస్తూ దూషించేవారికి ఎగతాళి చేసేవారికి తన కవిత్వంతో బదులిచ్చేవారని సహీహ్ హదీసులతో రుజువు అవుతుంది.ఈ సందర్భంలో, ఒక రోజు అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త -సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా అన్నారు:"హస్సాన్ దైవప్రవక్తను సమర్థిస్తున్నంత కాలం అల్లాహ్ యొక్క దూత జిబ్రయీల్ అలైహిస్సలాం అతనిని సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు ". ఇబ్ను ఇస్హాఖ్ ఇలా అన్నారు: అతను అరవై సంవత్సరాలు అజ్ఞాన కాలంలో (జాహిలియత్) మరియు ఇస్లాం స్వీకరించిన తరువాత అరవై సంవత్సరాలు జీవించారు. ఈ విధంగా అతను 120 సంవత్సరాల వయస్సులో, హిజ్రీ 54 లో మరణించారు.

الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 156) معجم الصحابة لابن قانع (1/ 199) الثقات لابن حبان (3/ 71) أسد الغابة (1/ 482) الأعلام للزركلي (2/176)