Category: Persons .

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام

English Jābir ibn ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn Harām
اردو جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام
বাংলা ভাষা জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম
Tagalog Jābir bin `Abdullāh bin `Amr bin Ḥarām
हिन्दी जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हराम
മലയാളം ജാബിർ ബ്നു അബ്ദില്ലാഹി ബ്നു അംറ് ബ്നി ഹറാം
తెలుగు జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ హరామ్.
ไทย ญาบิร บิน อับดุลลอฮ์ บิน อัมร์ บิน ฮะรอม

جابِر بن عبد الله -رضي الله عنهما-

English Jābir ibn ‘Abdullah (may Allah be pleased with him and his father)
اردو جابر بن عبداللہ -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা
Tagalog Jābir bin `Abdullāh (malugod si Allāh sa kanilang dalawa)
हिन्दी जाबिर बिन अब्दुल्लाह -रज़ियल्लाहु अन्हुमा-
മലയാളം ജാബിറുബ്ന് അബ്ദുള്ള -رضي الله عنهما-
తెలుగు జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ రజియల్లాహు అన్హుమా.
ไทย ญาบิร บิน อับดุลลอฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา

جابر بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاري السّلميّ، صحابي جليل، وهو أحد المكثرين عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصّحابة، وله ولأبيه صحبة، وفي الصحيح عنه أنه كان مع من شهد العقبة، وقال: غزا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم إحدى وعشرين غزوة بنفسه شهدت منها تسع عشرة غزوة، مات جابر بعد السبعين وقد عُمِّرَ فأوصى ألا يصلي عليه الحَجاج بن يوسف.

English He is Jābir ibn ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn Harām al-Ansāri as-Sulamiyy. He was an honorable Companion and one of Al-Mukthirīn (Companions who narrated more than one thousand Hadīths each). A number of the Companions narrated Hadīths on his authority. He and his father enjoyed the honor of the Prophet's companionship. It was authentically reported from him that he was one of those who witnessed Al-‘Aqabah Pledge. He said: "The Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) led twenty-one battle in person, nineteen of which I fought along with him." He died after the seventy and lived a long life. He requested that Al-Hajjāj ibn Yūsuf should not offer the funeral prayer over him.
اردو جابر بر عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری سلمی ایک بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- سے بڑی تعداد میں حدیث روایت کرنے والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، خود ان سے بھی بہت سے صحابہ نے حدیث روایت کی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے والد بھی صحابی ہیں، صحیح حدیث میں ہے کہ وہ عقبہ کے دن موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- 21 غزوات میں بہ نفس نفیس شریک رہے، جن میں سے 17 غزوات میں وہ بھی موجود تھے، سنہ 70 کے بعد وفات پائی، لمبی عمر پائی تھی، وفات سے پہلے وصیت کر گئے تھے کہ ان کی نماز جنازہ حجاج بن یوسف نہ پڑھائے۔
বাংলা ভাষা জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম আল-আনসারী আস-সুলামী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন। অনেক সাহাবীও তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এবং তার পিতা উভয়েই সাহাবী ছিলেন। বুখারীর ‘সহীহ’ গ্রন্থে রয়েছে, তিনি আকাবাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে একুশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, আর আমি তারমধ্যে ঊনিশটিতে তার সাথে ছিলাম। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্তর হিজরীর পরে মারা যান, তিনি দীর্ঘজীবি হয়েছিলেন। তিনি অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ যেন তার জানাযা না পড়ান।
Tagalog Si Jābir bin `Abdullāh bin `Amr bin Ḥarām Al-Anṣārīy As-Sulamīy ay isang kapita-pitagang Kasamahan. Siya ay isa sa mga nagparami ng salaysay buhat sa Propeta. May nagsalaysay buhat sa kanya na isang pangkat ng mga Kasamahan. Nagtaglay siya at ang ama niya ng pagkakasamahan ng Propeta. Nasaad sa Ṣaḥīḥ ayon sa kanya na siya noon ay kabilang sa nakadalo sa Pangako ng Katapatan sa Sugo sa Al-`Aqabah. Nagsabi siya: "Sumalakay ang Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) mismo sa 21 pagsalakay, na nakadalo ako mula sa mga ito ng 19 pagsalakay." Namatay si Jābir matapos ng edad na 70 taon. Nabuhay siya nang matagal saka nagtagubilin siya na huwag magdasal para sa libing niya si Al-Ḥajjāj bin Yūsuf.
हिन्दी जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हारम अन्सारी सलमी एक बड़े सहाबी थे। उनका शुमार अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- से बड़ी संख्या में हदीस वर्णन करने वाले सहाबा में होता है। उनसे भी सहाबा की एक जमात ने रिवायत किया है। उनके साथ-साथ उनके पिता भी सहाबी थे। सहीह हदीस से साबित है कि वह अक़बा की रात में उपस्थित थे। उनका कहना है कि अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- कुल इक्कीस युद्धों में शरीक हुए, जिनमें से उन्नीस युद्धों में उनको आपके साथ रहने का अवसर मिला। उनकी मृत्यु सन 70 हिजरी के बाद हुई। उनको लंबी उम्र मिली थी। वसीयत कर गए थे कि उनके जनाज़े की नमाज़ हज्जाज बिन यूसुफ़ न पढ़े।
മലയാളം ജാബിർ ബ്നു അബ്ദില്ലാഹി ബ്നു ഹറാം അൻസ്വാരികളിൽ പെട്ട മഹാനായ സ്വഹാബിയായിരുന്നു. നബി -ﷺ- യിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹദീഥുകൾ ഉദ്ധരിച്ച സ്വഹാബിമാരിൽ ജാബിർ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വുമുണ്ട്. സ്വഹാബികളിൽ ധാരാളം പേർ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഹദീഥുകൾ നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അബ്ദുല്ലാഹി ബ്നു ഹറാമും സ്വഹാബിയായിരുന്നു. അഖബഃ ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ജാബിർ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു: നബി -ﷺ- ഇരുപത്തിഒന്നോളം യുദ്ധങ്ങളിൽ നേരിട്ടു പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പത്തൊൻപത് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. ഹി. എഴുപതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്. ഹജ്ജാജു ബ്നു യൂസുഫ് തൻ്റെ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം വസ്വിയ്യത്ത് ചെയ്തിരുന്നു.
తెలుగు జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లా బిన్ అమ్ర్ బిన్ హరామ్ అన్సారీ సలమీ గొప్ప సహచరుడు. అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త -సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నుండి పెద్ద సంఖ్యలో హదీసులను ఉల్లేఖించిన సహాబాలలో ఒకరుగా పరిగణించబడ్డారు.సహాబాల ఒకబృందం కూడా అతని నుండి హదీసులు ఉల్లేఖించింది. అతనితో పాటు అతని తండ్రి కూడా సహాబీయే. ఉక్బాలో పాల్గున్నారని సహీహ్ హదీసుల నుండి రుజువు అవుతుంది.అతను చెప్తూ అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త- సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం- ఇరవై ఒక్క యుద్ధాలలో పాల్గొన్నారని అందులో పంతొమ్మిది యుద్ధాలలో ప్రవక్తతో కలిసి పాల్గునే అవకాశం లభించిందని అన్నారు. అతను 70వ హిజ్రీ తరువాత మరణించారు. అతనికి సుదీర్ఘ జీవితం లభించింది. హజ్జాజ్ బిన్ యూసుఫ్ తన జనాజా నమాజు చేయించకూడని వీలునామా చేశారు.
ไทย ญาบิร บิน อับดุลลอฮ์ บิน อัมร์ บิน ฮะรอม อัล-อันศอรีย์ อัล-สุละมีย์ ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง และเป็นหนึ่งในผู้ที่รายงานหะดีษมากที่สุดจากท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และมีเศาะฮาบะฮ์หลายท่านที่ได้รายงานหะดีษจากท่าน สำหรับท่านและบิดาของท่านมีสถานะเป็นเศาะฮาบะฮ์ทั้งคู่ และมีบันทึกในเศาะหีฮ์บุคอรีย์ รายงานจากท่าน แท้จริงท่านคือคนหนึ่งที่ร่วมลงนามในสัตยาบัน อัลอะกอบะฮ์ (ครั้งที่สองพร้อมกับบิดาของท่าน) และท่านได้เล่าว่า ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทำสงคราม 21 ครั้ง และฉันได้เข้าร่วมพร้อมกับท่านใน 19 ครั้ง ท่านญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอันฮู ได้เสียชีวิตหลังจากฮิจเราะห์ที่เจ็ดสิบ (คือปีฮิจเราะฮ์ที่ 78) ท่านเป็นคนที่มีอายุยืนยาว ท่านได้สั่งเสียไม่ให้ ฮัจญาจ บิน ยูซุฟ ละหมาดศพของท่าน

الطبقات لخليفة بن الخياط (ص: 172) التاريخ الكبير للبخاري (2/ 207) الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 466) معجم الصحابة لابن قانع (1/ 136) الأعلام للزركلي (2/104)