Category: Persons .

تميم بن أوس بن خارجة الداري

English Tamīm ibn Aws ibn Khārijah ad-Dāri
اردو تمیم بن اوس بن خارجہ داری
বাংলা ভাষা তামীম ইবন আউস ইবন খারিজাহ আদ-দারী
Tagalog Tamīm bin Aws bin Khārijah Ad-Dārīy
हिन्दी तमीम बिन औस बिन ख़ारिजा दारी
മലയാളം തമീമ് ബ്നു ഔസ് ബ്നു ഖാരിജഃ അദ്ദാരീ
తెలుగు తమీమ్ బిన్ ఔస్ బిన్ ఖారిజా అద్దారి.
ไทย ตะมีม บิน เอาส์ บิน คอริญะฮ์ อัดดารีย์

أبو رقية تميم بن أوس الداري -رضي الله عنه-

English Abu Ruqayyah Tamīm ibn Aws ad-Dāri (may Allah be pleased with him)
اردو ابو رقیہ تمیم بن اوس بن خارجہ داری -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা আবূ রুকায়্যাহ তামীম ইবন আউস আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু
Tagalog Abū Ruqayyah Tamīm bin Aws Ad-Dārīy (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी अबू रुक़य्या तमीम बिन औस दारी -रज़ियल्लाहु अन्हु-
മലയാളം അബൂറുഖയ്യ തമീമുബ്ന് ഔസുദ്ദാരി - رضي الله عنه -
తెలుగు అబూ రుఖయ్య తమీమ్ బిన్ ఔస్ అద్దారీ రజియల్లాహు అన్హు.
ไทย อบูรุก็อยยะฮ์ ตะมีม บิน เอาส์ อัดดารีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ

تميم بن أوس بن حارثة وقيل: خارجة بن سود، وقيل: سواد بن جذيمة بن ذراع بن عدي بن الدار، أبو رقيّة الدّاري، صحابي جليل، كان نصرانياً، وقدم المدينة فأسلم، وذكر للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قصةَ الجَسَّاسة والدَّجال، فحدّث النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه بذلك على المنبر، وعُدّ ذلك من مناقبه، كان كثير التهجّد، قام ليلة بآية حتى أصبح، وهي: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21)} [الجاثية: 21]، توفي عام 40.

English He is Tamīm ibn Aws ibn Hārithah, and it was said: Khārijah ibn Sūd, and it was also said: Sawād ibn Jadhīmah ibn Dhirā‘ ibn ‘Adiyy ibn ad-Dār, Abu Ruqayyah ad-Dāri. He was an honorable Companion. He converted from Christianity to Islam when he went to Madīnah. He mentioned the story of Al-Jassāsah and Ad-Dajjāl (the Antichrist) to the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him), who later, while being on the pulpit, informed people of such story as reported by Tamīm. This was counted among his virtues. He would frequently spend the night praying. He once performed the night prayer reciting one verse until morning; it was the verse where Allah Almighty says: {Do those who commit evil deeds think that We will make them equal to those who believe and do righteous deeds, in this life and after their death? How poorly they judge!} [Surat al-Jāthiyah: 21] He died in 40 AH.
اردو تمیم بن اوس بن حارثہ، ایک قول کے مطابق خارجہ بن سود اور ایک قول کے مطابق سواد بن جذیمہ بن ذراع بن عدی بن دار، ابو رقیہ داری، ایک بڑے صحابی ہیں، نصرانی تھے، مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے، انھوں نے ہی اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- کو جساسہ اور دجال کا قصہ سنایا اور اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- نے اسے ان کے حوالے سے منبر میں سنایا، اسے ان کے مناقب میں شمار کیا گیا، بڑے تہجد گزار تھے، ایک دن تہجد میں کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک ہی آیت دوہراتے رہے، آیت یہ تھی : {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الجاثية: 21](کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے جنھوں نے گناہ کیے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہیں کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ وہ برا فصلہ کر رہے ہیں۔) سنہ 40 میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা তামিম ইবন আউস ইবন হারেসা, আরো বলা হয়েছে: খারিজাহ ইবন সাউদ, আরো বলা হয়েছে: সাওয়াদ ইবন জুযাইমা ইবন যিরা‘ ইবন আদী ইবন আদ-দার, আবু রুকায়্যাহ আদ-দারী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী প্রথম যুগে নাসারা ছিলেন। তিনি মদিনাতে আসেন অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তিনি দাজ্জাল ও দাজ্জালের খোঁচরের ঘটনা বর্ণনা করেন, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সূত্রে উক্ত ঘটনা মিম্বারের উপর আলোচনা করেন। এটা তার মানাকিব হিসেবে ধরা হয়। তিনি অধিক তাহাজ্জুদ গুজারী ব্যক্তি ছিলেন, এমনকি তিনি একটি আয়াত পড়তে পড়তে পুরো একটি রাত কাটিয়ে দিয়েছেন, আয়াতটির অর্থ: “নাকি যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা মনে করেছে যে, আমরা জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে ওদের মত গণ্য করব, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? তাদের বিচার-সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ! (২১) [সূরা আল-জাছিয়াহ: ২১]। তিনি ৪০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।
Tagalog Si Tamīm bin Aws bin Hārithah – sinabi ring Khārijah bin Sūd o sinabi ring Sawād bin Jadhīmah bin Dhirā` bin `Adīy bin Ad-Dār, Abu Ruqayyah Ad-Dārīy – ay isang kapita-pitagang Kasamahan. Siya dati ay isang Kristiyano. Pumunta siya sa Madīnah saka umanib sa Islām. Binanggit niya sa Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) ang kuwento nina Al-Jassāsah at Ad-Dajjāl (ang Bulaang Kristo), saka nagsalaysay naman ang Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) niyon ayon sa kanya sa mimbar. Ibinilang iyon na kabilang sa mga magandang katangian niya. Siya noon ay madalas magsagawa ng tahajjud. Nagdasal siya [minsan] isang gabi sa pamamagitan ng isang talata hanggang sa nag-umaga. Ito ay ang talatang (Qur'ān 45:21): {O nag-akala ang mga nakagawa ng mga masagwang gawa na magtuturing Kami sa kanila gaya ng mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos bilang magkapantay ang pagkabuhay nila at ang pagkamatay nila? Kay sagwa ang inihahatol nila!} Pinapanaw siya noong taong 40 Hijrah.
हिन्दी अबू रुक़य्या तमीम बिन औस बिन हारिसा, कुछ लोगों के अनुसार ख़ारिजा बिन सौद, कुछ लोगों के अनुसार सव्वाद बिन जज़ीमा बिन ज़िरा बिन अदी बिन अद-दार, एक बड़े सहाबी थे। पहले ईसाई थे। मदीना आए और मुसलमान हो गए। उन्होंने अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के सामने जस्सासा और दज्जाल का क़िस्सा बयान किया था, जिसे आपने उनसे नक़ल करते हुए मिंबर पर बयान कर दिया। (सारे सहाबा नबी से हदीस वर्णन करते हैं, लेकिन इस एक हदीस को अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने इन से रिवायत किया है।) इसलिए इसे उनकी विशिष्टताओं में शुमार किया जाता है। तहज्जुद की नमाज़ बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक ही आयत पढ़ते हुए पूरी रात गुज़ार दी। वह आयत थी : "أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ" [अल-जासिया : 21], सन् 40 हिजरी को मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം തമീമു ബ്നു ഔസ് ബ്നു ഹാരിഥ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃപരമ്പരയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അബൂ റുഖയ്യഃ എന്നതാണ് കുൻയത്. മഹാനായ സ്വഹാബിയായിരുന്ന തമീം മുസ്ലിമാകുന്നതിന് മുൻപ് ക്രൈസ്തവ മതം പിൻപറ്റുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് വരികയും മുസ്ലിമാവുകയും ചെയ്തു. നബി -ﷺ- യോട് ജസ്സാസയുടെയും ദജ്ജാലിൻ്റെയും സംഭവം വിവരിച്ചു നൽകിയ സ്വഹാബി അദ്ദേഹമാണ്. തമീമിൻ്റെ സംഭവം നബി -ﷺ- മിമ്പറിൽ വെച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളിൽ ഒന്നായി ഇക്കാര്യം പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ധാരാളമായി രാത്രി നമസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരൊറ്റ ആയത്തു മാത്രം പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുലരും വരെ രാത്രി നമസ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. "അതല്ല, തിന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണോ; അവരെ നാം വിശ്വസിക്കുകയും സല്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരെപ്പോലെ, അതായത് അവരുടെ (രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും) ജീവിതവും മരണവും തുല്യമായ നിലയിൽ ആക്കുമെന്ന്? അവർ വിധികല്പിക്കുന്നത് വളരെ മോശം തന്നെ." (ജാഥിയഃ: 21) എന്ന ആയത്തായിരുന്നു അത്. ഹി 40 ൽ തമീമുദ്ദാരി മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు ఆయన పేరు అబూ రుఖయ్య తమీమ్ బిన్ ఔస్ బిన్ హరిసా, కొంతమంది ఖారిజా బిన్ సౌద్ గా, మరికొందరి ప్రకారం సవాద్ బిన్ జజీమా బిన్ జిరాఆ బిన్ అద్ది బిన్ అద్దార్ గా పేర్కొవడం జరిగింది, అబూ రుఖయ్య అద్దారి ఒక గొప్ప సహబీ. అతను మొదట ఒక క్రైస్తవుడు. తరువాత మదీనాకు వచ్చిఇస్లాం స్వీకరించాడు. అతను అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త -సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు మొదట జస్సాస మరియు దజ్జాల్ యొక్క సంఘటనను వివరించాడు (సహాబాలందరూ దైవ ప్రవక్త నుండి హదీసులు వివరిస్తారు, అయితే ఈ ఒక్క హదీసు మాత్రం అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అతని నుండి విన్న తరువాత మింబర్పై ఎక్కి వివరించారు. అందువల్ల ఇది అతని ప్రత్యేకతలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది.తహజ్జుద్ నమాజులు ఎక్కువగా చేసేవారు. ఒకసారి రాత్రంతా ఒక్క ఆయతును చదువుతూ నమాజు చేస్తూ గడిపాడు. ఆ ఆయతు ఇది :{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ[అల్-జాసియా: 21], 40వ హిజ్రి సంవత్సరంలో మరణించారు.
ไทย ตะมีม บิน เอาส์ บิน ฮาริษะฮ์ บางรายงานกล่าวว่า “ คอริญะฮ์ บิน ซูด” และบางรายงานกล่าวว่า “ ซะวาด บิน ซิรออ์ บิน อาดี บิน อัดดาร์ อบูรุก็อยยะฮ์ อัดดารีย์ เป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง อดีตเคยนับถือศาสนาคริสต์ และท่านได้เดินทางเข้าสู่มะดีนะฮ์จึงเข้ารับอิสลาม ท่านได้เล่าเรื่องราวของ อัจญัสสาสะฮ์ และอัดดัจญาล แก่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงเอาเรื่องดังกล่าวขึ้นกล่าวบนมิมบัร จากเรื่องราวดังกล่าวจึงถือเป็นหนึ่งในความพิเศษของพวกท่าน ท่านเป็นคนที่ชอบละหมาดตะฮัจญุด ท่านได้ยืนละหมาดด้วยการอ่านโองการเดียวจนถึงเวลาซุบฮ์ นั่นคือโองการ{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21)} [الجاثية: 21] ความหมาย “หรือบรรดาผู้ทำความชั่วคิดว่าเราจะทำให้พวกเขาเป็นเหมือนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย [โดยทำให้พวกเขา] เท่าเทียมกันทั้งในเวลามีชีวิตของพวกเขาและความตายของพวกเขากระนั้นหรือ? สิ่งที่พวกเขาคิดนั้นมันช่างแย่มาก” ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮ์ที่ 40

الطبقات الكبرى (7/ 286)، الثقات لابن حبان (3/ 39)، معرفة الصحابة (ص: 316)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 193)، سير أعلام النبلاء (4/ 75)، الأعلام للزركلي (2/ 87).