الوَكِيْل
English Al-Wakīl (The Trustee)
Türkçe El-Vekîl
اردو کام بنانے والا
Indonesia Al-Wakīl (Maha Memelihara)
Русский Аль-Вакиль (Попечитель)
Português O Patrono (Al-Wakil)
বাংলা ভাষা আল-ওয়াকীল (পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী)
中文 受托的主
فارسی وَکیل
Tagalog Ang Pinananaligan
हिन्दी अल-वकील (काम बनाने वाला)
മലയാളം അൽ-വകീൽ (സർവ്വരെയും ഏറ്റെടുത്തവൻ)
తెలుగు అల్ వకీలు
ไทย ผู้ทรงอภิรักษ์
অসমীয়া পৰম নিৰ্ভৰযোগ্য কৰ্ম সম্পাদনকাৰী, কৰ্মবিধায়ক
الوَكِيْل: الكَفِيْلُ بأرزاقِ خلقِهِ، والقائمُ عليهم بمصالِحِهم، والذي تَوَلَّى أولياءَه فَيَسَّرَهُم لليُسرى وجَنَّبَهُم العُسرى وكَفَاهم الأمور.
English Al-Wakīl (The Trustee) is the One Who guarantees the sustenance of His creation and manages their affairs and maintains their welfare; and Who supports His pious servants and, thus, guides them to ease, grants them sufficiency, and keeps them away from difficulty.
Türkçe El-Vekîl: Yarattıklarının rızkına kefil olan, onların yararlandığı şeyleri yapan, dostlarını seven ve onların işlerini kolaylaştıran, onlardan zor olanı uzaklaştıran, onlar adına işleri yüklenen ve sorumluluğu üstlenen.
اردو الوَكِيْل (کام بنانے والا) : مخلوقات کی روزی کا کفیل، ان کے مصالح کو دیکھنے والا، ساتھ ہی اپنے اولیا کا حامی و ناصر بن کر ان کے لیے آسانیوں کی راہ ہموار کرنے والا، انھیں مشکلات سے بچانے والا اور سارے معاملوں میں ان کی طرف سے کافی ہونے والا۔
Indonesia Al-Wakīl: Penjamin seluruh rezeki makhluk-Nya; Pemelihara berbagai maslahat mereka; Pembela para wali-Nya dengan memudahkan mereka kepada kebaikan, menjauhkan mereka dari kesulitan, dan mencukupkan urusan mereka.
Русский Аль-Вакиль: Обеспечивающий творения уделом, заботящийся об их благе, заботящийся о Своих приближённых, дарующий им облегчение, оберегающий их от тягот и покровительствующий им в делах.
Português O Patrono: o Patrono pela subsistência de Suas criaturas, o Mantedor de seus bons assuntos, e Aquele que assumiu Seus devotos e facilitou-lhes o caminho e afastou-lhes da dificuldade e lhes concluiu os assuntos.
বাংলা ভাষা আল-ওয়াকীল (পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী): স্বীয় মাখলুকের রিযিক সম্পাদনের দায়িত্বশীল। তাদের যাবতীয় কল্যাণের তত্ববধায়ক। আর যিনি তার ওলীদের অভিভাবক। ফলে সহজ কর্মকে তাদের জন্য সহজ করে দেন এবং কঠিন থেকে তাদের দূরে সরান। আর তাদের যাবতীয় বিষয়ের জন্য তিনিই যথেষ্ট।
中文 受托的主:保障他的众生给养的主,赋予他们福利的主,为他的盟友担保一切,真主使他们容易,不使他们困难,保障他们的事务。
فارسی وکیل: آنکه روزی بندگانش را بر عهده گرفته، و قائم به امر آنها بنابر مصلحتشان است و کسی است که امور دوستانش را بر عهده دارد و کارهای آنان را به سوی یُسر و آسانی میسر می سازد و از دشواری دورشان می سازد و خود برای کارهایشان کافی است.
Tagalog Ang Pinananaligan ay ang mapagpanagot sa mga panustos ng nilikha Niya, ang tagapag-aruga sa kanila sa mga kapakanan nila, at ang tumangkilik sa mga katangkilik Niya saka nagpadali sa kanila para sa pinakamadali, nagpaiwas sa kanila ng pinakamahirap, at nagpasapat sa kanila ng mga nauukol.
हिन्दी काम बनाने वाला : अपनी सृष्टियों को रोज़ी देने का जमानतदार, उनके हितों का रक्षक और अपने औलिया का दोस्त कि उनके लिए आसानियाँ उपलब्ध करता है, कठिनाइयों से बचाता है और उनके सारे मामले हल करता है।
മലയാളം അൽ-വകീൽ: തൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ ഉപജീവനം ഏറ്റെടുക്കുകയും, അവർക്ക് പ്രയോജനകരമായത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. തൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ ഏറ്റെടുക്കുകയും, അവർക്ക് എളുപ്പമുള്ളതിലേക്ക് സൗകര്യം ചെയ്യുകയും, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ അവർക്ക് മതിയാകുന്നതാണ്.
తెలుగు అల్ వకీలు:- తన సృష్టిజీవనోపాధికి సంరక్షకుడు,వారి ప్రయోజనాలకు బాధ్యుడు,మరియు ఆయనే తన మిత్రులను నియమిస్తాడు వారికి సౌలభ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు,కష్టకారకాల నుండి రక్షిస్తాడు, వారి వ్యవహారాలకు సరిపోతాడు.
ไทย ผู้ทรงอภิรักษ์ : ผู้ทรงอุปการะดูแลปัจจัยยังชีพต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและทรงรับผิดชอบพวกเขาเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา และผู้ซึ่งปกครองบรรดาคนรักของพระองค์ โดยจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่ง่ายดายและให้พวกเขาห่างไกลจากสิ่งที่ยากลำบาก และให้การงานที่เพียงพอสำหรับพวกเขา
অসমীয়া আল-অকীলু: যিজনে সৃষ্টিক জীৱিকাৰ যোগান ধৰে, আৰু সিহঁতৰ সৰ্বোত্তম স্বাৰ্থত সিহঁতৰ কাম-কাজৰ তত্ত্বাৱধায়ন কৰে; তেৱেঁই তেওঁৰ অলীসকলৰ অভিভাৱক, ফলত সহজ কৰ্মবোৰক তেওঁলোকৰ বাবে সহজ কৰি দিয়ে আৰু কঠিনৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই ৰাখে। লগতে তেওঁলোকৰ যাৱতীয় বিষয়ত তেৱেঁই যথেষ্ট।
قال الخَطّابي: (الكَفِيْلُ بأرزاقِ العِباد، والقائمُ عليهم بمصالِحِهم، وحقيقتُهُ أنه الذي يَستَقِلُّ بالأمرِ المَوكول إليه). وقال أبو القاسم التيمي: (هو الذي تَوَكَّلَ بالقيامِ بِجميعِ ما خَلَقَ). قال الشيخُ السعدي: (الوَكِيْل: المُتَوَلِّي لِتَدبِيرِ خلقِهِ بعلمِهِ وكمالِ قدرتِهِ وشمولِ حكمتِهِ، والذي تَوَلَّى أولياءَه فَيَسَّرَهُم لليُسرى وجَنَّبَهُم العُسرى وكَفَاهم الأمور).
اسمُ (الوَكِيْل) مِن الأسماءِ الثابِتةِ لله تعالى، وقد عَدَّه جَمْعٌ مِن العلماءِ في الأسماءِ الحُسنى، منهم: الخَطّابي والحَلِيمي والبيهقي والأصبهاني وابنُ العربي والقرطبي وابن الوزير وابن حجر والسعدي والعثيمين والحمود والشرباصي ونور الحسن خان.
وَرَدَ اسمُ (الوَكِيْل) في القرآنِ الكريمِ (14) مَرّةً، منها: قوله تعالى: {وتوكَّل على الله وكفى بالله وكيلًا} [النساء:81]. وقوله تعالى: {إنما أنت نذير والله على كلِّ شيءٍ وكيلٌ} [هود:12]. وأَمَّا في السُّنَّة: فقد وَرَدَ في حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل قَالَها إبراهيمُ صلى الله عليه وسلم حين أُلْقِيَ في النَّار، وقالَها مُحمدٌ صلى الله عليه وسلم حيِنَ قَالُوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكِيلُ}) رواه البخاري (4563).
تَأوَّلَ المُعطِّلَةُ أنَّ البارئَ لا يُقال إنّه وَكيل؛ لأنّ الوَكيل يقتضي مُوكِّلًا فَوْقَه بزعمِهِم، وهذا القول باطل مَردود، فقد دَلَّتْ الأدلةُ مِن القرآنِ والسُّنَّةِ على تَسميةِ الله بِالوَكيل، والأصلُ في هذا البابِ التوقيفُ عليهما -الكتاب والسُّنة-، فلا يجوزُ نفيُ هذا الاسمِ عن الله، كما لا يجوز تشبيهُ الله بالمخلوقين إذ ليس كَمِثْلِهِ شيءٌ، وهو السَّميع البصير.

- النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - صفات الله عزوجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف، دار الهجرة. - تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي، مجلة الجامعة الإسلامية العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. - شأن الدعاء للخطابي، دار الثقافة العربية. - القواعد المثلى لابن عثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ، مدار الوطن. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف. - التعليق على القواعد المثلى لعبد الرحمن بن ناصر بن براك، دار التدمرية. - تيسير الكريم الرحمن للسعدي، مؤسسة الرسالة. - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم التيمي، دار الراية. - مقالات الإسلامين للأشعري، عنى بتصحيحه: هلموت ريتر.