الصَّمَد
English As-Samad (The Eternal Refuge)
Türkçe Es-Samed
اردو بے نیاز
Indonesia Aṣ-Ṣamad (Maha Dibutuhkan)
Русский Ас-Самад (Самодостаточный)
Português O Absoluto (As-Samad)
বাংলা ভাষা আস-সামাদ (অমুখাপেক্ষী)
中文 万物仰赖的主
فارسی صَمَد
Tagalog Ang Dulugan
हिन्दी अस-समद (संपूर्ण पालनहार और महान प्रभु तथा सब की मुराद )
മലയാളം അസ്സ്വമദ് (സർവ്വരുടെയും ആശ്രയമായ പരാശ്രയമുക്തൻ)
తెలుగు అస్సమదు
ไทย ผู้ทรงเป็นสรณะ, ผู้ทรงเป็นที่พึ่ง
অসমীয়া অমুখাপেক্ষী
الصَّمَد: الرّبُّ الكامِلُ والسيد العظيم، المَقصودُ في كلِّ حاجَةٍ بالرّغْبةِ والرّهْبَةِ.
English As-Samad (The Eternal Refuge) is the Perfect Lord and the Magnificent Master to Whom everyone turns, out of hope and fear.
Türkçe Es-Samed: Mükemmel olan Rab ve yüce sahip, ihtiyaç duyulan her şeyde isteyerek ve korku ile kendisine yönelmenin kast edildiği tek ve en yüce varlık.
اردو الصَّمَد (بے نیاز) : کامل رب اور عظیم سرپرست، جس کے در کو ہر ضرورت کے وقت چاہت اور ڈر کے ساتھ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔
Indonesia Aṣ-Ṣamad: Rabb yang Mahasempurna; Tuhan yang Mahaagung; Yang dituju dalam segala hajat dengan penuh harap dan takut.
Русский Ас-Самад: Совершенный Господь и великий господин, к которому обращаются с любой потребностью, стремясь к Его милости и боясь Его наказания.
Português O Absoluto: O Perfeito e Grandioso Senhor, o procurado em toda necessidade através do desejo e medo.
বাংলা ভাষা আস-সামাদ (অমুখাপেক্ষী): পরিপূর্ণ রব, মহান সরদার। আগ্রহ ও ভয়ের সাথে যাবতীয় সব প্রয়োজনের তিনি উদ্দেশ্য।
中文 万物仰赖的主:完美的养育者,伟大的掌管者,在任何需求都是仆人害怕和希望的主宰。
فارسی صَمَد: پروردگار کامل و سرور بزرگ، آنکه در هر نیازی از روی رَغبَت و رَهبَت به او رجوع می شود.
Tagalog Ang Dulugan ay ang lubos na panginoon at ang dakilang soberano, ang pinapakay sa bawat pangangailangan sa pagkaibig at pagkasindak.
हिन्दी अस-समद : संपूर्ण पालनहार और महान प्रभु तथा जिसका इरादा हर ज़रूरत के समय चाहत और भय के साथ किया जाता है।
മലയാളം അസ്സ്വമദ്: പരിപൂർണ്ണനായ രക്ഷാധികാരിയും, അത്യാദരണീയനായ ആശ്രയവും. പ്രതീക്ഷയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അവങ്കലേക്കത്രെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്.
తెలుగు అస్సమదు:-పరిపూర్ణప్రభువు మరియు గొప్పయజమాని,ప్రతీ అవసరములో ఆశతో,భయంతో తలుచుకోబడేవాడు.
ไทย ผู้ทรงเป็นสรณะ, ผู้ทรงเป็นที่พึ่ง : ผู้ทรงอภิสิทธิ์ที่สมบูรณ์และผู้ทรงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความหมายในทุกความต้องการ ทั้งด้วยกับความปรารถนาและความหวาดกลัว
অসমীয়া আছ-চামাদ (অমুখাপেক্ষী): স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ৰব্ব, মহান চৰ্দাৰ। ভয় আৰু আশাৰ সৈতে প্ৰতিটো প্ৰয়োজন পূৰণৰ কেন্দ্ৰ তেৱেঁই।
قال ابنُ تيمية: (فإنّ الصَّمَدَ يَتَضمَّنُ صُمُودَ كلِّ شيءٍ وفقرَه إليه). قال ابنُ القيم: (الصَّمَد مَن تَصْمُدُ نحوَه القلوبُ بالرغْبةِ والرهبةِ، وذلك لكثرةِ خِصالِ الخيرِ فيه، وكثرةِ الأوصافِ الحميدةِ له). قال السعدي: (الصَّمَد: أي الرّبُّ الكامِلُ والسيد العظيم، الذي لم يبقَ صفةُ كمالٍ إلا اتصفَ بها، ووُصِفَ بغايتِها وكمالها، بحيث لا تُحيطُ الخلائقُ ببعضِ تلك الصفات بقلوبِهِم، ولا تُعبِّرُ عنها ألسنتُهُم، وهو المصمودُ إليه، المَقصودُ في جميعِ الحوائجِ والنوائِب).
اسمُ (الصَّمَد) مِن الأسماءِ الثابِتةِ لله تعالى، وقد ذَكَرَهُ أَغْلَبُ مَن كَتَبَ في الأسماءِ الحسنى.
وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (الصَّمَد) في القرآنِ الكريمِ في مَوضِعٍ واحدٍ: في قوله تعالى: {قل هو الله أحد، الله الصمد} [الإخلاص:1-2]. وأَمَّا في السُّنَّة: ففي الحديثِ القُدْسيِّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: (كذَّبَني ابنُ آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني، كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأَمَّا شَتْمُهُ إياي فقولُهُ: اتخذ الله ولدًا، وأنا الأحَدُ الصَّمَد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوًا أحد) رواه البخاري (4974).
1- اسمُ (الصَّمد) للسَّلفِ فيه أقوالٌ مُتعددةٌ قد يُظن أنها مُختلفة، وليست كذلك، بل كلُّها صواب، والمشهور منها قولان: أحدهما: أنَّ الصَّمَد هو الذي لا جوفَ له. الثاني: أنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج. فالأول هو قولُ أكثرِ السلفِ مِن الصحابة والتابعين وطائفةٍ مِن أهل اللغة، وفي هذا رَدٌّ على من أنكرَ هذا التفسير، والثاني قول طائفةٍ مِن السلف والخلف، وجمهور اللغويين، والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة، وكتب السنة وغير ذلك، واسم الصمد يصدق فيه المعنيين بالنسبة لله تعالى. 2- تأوَّلَ المُعطلةُ اسمَ (الصَّمد) بأنّه الغنيُّ العدلُ غير فاعلٍ للقبائحِ لعلمِهِ بقبحِ القبيح، ولا شك أنّ الله مُنزّهٌ عن فعل القبائح، لكن مرادُهُم بذلك أنّه سبحانه غير خالق للشر، وهذا باطل مردود، فإنّ الله تعالى خالق كل شيء، شرها وقبيحها وحسنها، وعدلُهُ لا يمنع من خَلْقِ القبائح لحكمةٍ يريدها.

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. - مجموع الفتاوى لابن تيمية، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. - القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ. - صفات الله الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السَّقَّاف، دار الهجرة. - الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسُّنَّة لسعيد بن علي القحطاني، مطبعة سفير.