الحَفِيْظ
English Al-Hafīzh (The All-Preserver)
Türkçe El-Hafîz
اردو حفاظت کرنے والا
Indonesia Al-Ḥafīẓ (Maha Menjaga)
Русский Аль-Хафиз (Хранящий, Оберегающий)
Português O Custódio (Al-Hafiz)
বাংলা ভাষা আল-হাফীয (সংরক্ষণকারী)
中文 维护万物的
فارسی حَفیظ
Tagalog Ang Mapag-ingat
हिन्दी अल-ह़फीज़ (रक्षा करने वाला)
മലയാളം അൽ-ഹഫീദ്വ് (സർവ്വതിൻ്റെയും സംരക്ഷകൻ)
తెలుగు అల్ హఫీజ్ :
ไทย ผู้ทรงปกป้องดูแล, พิทักษ์, บริรักษ์
অসমীয়া সংৰক্ষণকাৰী
الحَفِيْظُ: الذي حَفِظَ ما خَلَقَه، وأَحاطَ عِلمُهُ بما أَوجَدَه، وحَفِظ أولياءَه مِن وقوعِهِم في الذنوب والهَلَكات، وأحصى على العباد أعمالَهم وجزاءَها.
English Al-Hafīzh (The All-Preserver) is the One Who preserves what He created; Whose knowledge encompasses all that He brought into existence; Who protects His pious servants from committing sins and ruinous acts; and Who records their deeds and the recompense for them.
Türkçe El-Hafîz: Yarattıklarını koruyan, ilminin yoktan var ettiği her şeyi kuşattığı, kendisine dost olanları günahlara ve fenalıklara/helaka düşmekten koruyan, kulların amellerini ve amellerinin karşılıklarını sayıp kayıt altına alan.
اردو الحَفِيْظُ (حفاظت کرنے والا) : جو اپنی پیدا کردہ تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، ساری مخلوقات کا علم رکھتا ہے، اپنے اولیا کو گناہوں سے بچاتا ہے اور بندوں کے اعمال کا حساب رکھتے ہوئے انھیں ان کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔
Indonesia Al-Ḥafīẓ: Penjaga semua makhluk ciptaan-Nya, ilmu-Nya meliputi semua yang Dia adakan, menjaga wali-wali-Nya agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kebinasaan, dan menghitung seluruh amal perbuatan hamba beserta menentukan balasannya.
Русский Аль-Хафиз: Оберегающий Свои творения, Объемлющий знанием всё, что сотворил, Оберегающий Своих приближённых от грехов и пагуб, и учитывающий деяния Своих рабов и их воздаяние.
Português O Custódio: Aquele que protege o que criou, e Sua ciência abarca aquilo que Ele fez existir, protegeu seus aliados de caírem nos pecados e na destruição, e contabilizou as ações e a recompensa de seus servos.
বাংলা ভাষা আল-হাফীয (সংরক্ষণকারী): যিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার হিফাযত করেছেন এবং তার ইলম তিনি যা আবিষ্কার করেছেন তা সংরক্ষণ করেছে। আর তিনি তার ওলীদের গুনাহ ও ধ্বংসে নিপতিত হওয়া থেকে হিফাযত করেছেন এবং তার বান্দাদের আমলসমূহ ও তার বিনিময় ও প্রতিদান রক্ষা করেছেন।
中文 维护万物的:真主是保护他的众生的,真主确知他所造化的一切,保护他们免遭罪责和毁灭,他为仆人统计他们的善功和回赐。
فارسی حفیظ: آنکه آفریدگانش را حفظ می کند و علمش به آنچه آفریده احاطه دارد و دوستان خود را از فرو افتادن در گناهان و مهلکه ها حفظ می کند و اعمال و جزای بندگانش را برای آنان در شمار می آورد.
Tagalog Ang Mapag-ingat ay ang nag-ingat ng nilikha Niya, pumaligid ang kaalaman Niya sa anumang pinairal Niya, nag-ingat ng mga katangkilik Niya laban sa pagbagsak nila sa mga pagkakasala at mga kasawian, at nag-isa-isa sa mga lingkod ng mga gawa nila at ganti sa mga ito.
हिन्दी रक्षा करने वाला : जो अपनी पैदा की हुई चीज़ों की रक्षा करता है, उनके बारे में पूरी जानकारी रखता है, अपने 'औलिया' (सारे ईमान और तक़वा की राह पर चलने वाले बंदों) को गुनाहों और विनाश के कार्यों से बचाता है और उनके कर्मों का हिसाब रखता तथा उन्हीं के अनुसार प्रतिफल प्रदान करता है।
മലയാളം അൽ-ഹഫീദ്വ്: താൻ സൃഷ്ടിച്ച സർവ്വതിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ. അവയെ എല്ലാം തൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ട് ചൂഴ്ന്നവൻ. തൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ തിന്മകളിലും നാശങ്ങളിലും വീണുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ. തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ പ്രതിഫലവും തിട്ടപ്പെടുത്തിയവൻ.
తెలుగు అల్ హఫీజ్ :- ఆయనే సృష్టించినదాన్ని రక్షిస్తాడు,ఉనికిని ప్రసాదించివాటిని జ్ఞానంతో చుట్టుముట్టాడు,మరియు తన మిత్రులను పాపాలనుండి వినాశకాలలో పడకుండా కాపాడుతాడు,మరియు దాసుల కార్యాచరణలను లెక్కించి ఆ పరంగా ప్రతిఫలం నొసగుతాడు.
ไทย ผู้ทรงปกป้องดูแล : ผู้ทรงปกป้องรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและความรู้ของพระองค์ทรงครอบคลุมทุกสิ่งที่พระองค์ทรงบังเกิดขึ้นมา ทรงปกป้องรักษาบรรดาผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์จากการตกอยู่ในการทำบาปและความพินาศต่างๆ และทรงรักษาถึงการงานและการตอบแทนของบ่าวของพระองค์
অসমীয়া আল-হাফীজ (ৰক্ষক বা সংৰক্ষণকাৰী): তেওঁ যি সৃষ্টি কৰিছে সেইবোৰক তেওঁ সংৰক্ষণ কৰে আৰু তেওঁ যি উদ্ভাৱন কৰিছে সেইবোৰক তেওঁ নিজৰ জ্ঞানেৰে পৰিবেষ্টন কৰি ৰাখে। তেওঁ নিজৰ বন্ধুসকলক পাপকৰ্মত আৰু বিনাশত পতিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, লগতে তেওঁ বান্দাসকলৰ আমল আৰু ইয়াৰ প্ৰতিদান হিচাপ কৰি ৰাখে।
قال ابنُ تيمية: (حَفِيظٌ لا يَنْسى). وقال ابنُ القيم: (وهو الحَفيظُ عليهِمُ، وهوالكَفِيلُ بِحفظِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ عانِ). وقال الشيخُ السعدي: (الحَفيظ: الذي حَفِظ ما خَلَقَه، وأَحَاطَ عِلْمُهُ بما أَوْجَدَه، وحَفِظ أولياءَه مِن وقوعِهِم في الذنوب والهَلَكات، ولَطَفَ بِهِم في الحركات والسَّكَنات، وأحصى على العباد أعمالَهم وجزاءَها).
اسمُ (الحَفِيظ) مِن الأسماء الثابِتةِ لله تعالى، وقد عَدَّهُ جَمْعٌ مِن العلماءِ في الأسماءِ الحسنى، منهم: جعفر الصادق وسفيان بن عيينة وابن منده والحَلِيمي والبيهقي والقرطبي وابن حجر والسعدي والعثيمين، وغيرهم.
وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (الحَفِيْظ) في القرآنِ الكريمِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، منها: قوله تعالى: {إِن رَبي على كلّ شيء حَفيظ} [هود:57]. وقوله تعالى: {وَرَبّك عَلى كُلّ شَيْء حَفيظ} [سبأ: من الآية21]. وقوله تعالى: {والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم} [الشورى:6].
1- الحَفِيظُ يَتَضَمّنُ معنيين: أحدَهما: أنه قد حَفِظ على عِباده ما عَمِلوه مِن خَيرٍ وشرٍّ، وطاعةٍ ومعصيةٍ، فإنَّ عِلْمَه مُحيطٌ بجميع أعمالِهِم ظاهرِها وباطِنِها، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ووَكَلَ بالعباد ملائكةً كرامًا كاتبين يعلمون ما يفعلون، والمعنى الثاني: أنه تعالى الحافِظُ لعِبادِهِ من جميع ما يَكرهون، وحِفْظُهُ لخَلقِهِ نوعان: عَامٌّ: وهو حفظُهُ لجميع المَخلوقاتِ بتيسيرِهِ لها ما يُقيتُها ويَحفظُ بنيتَها، وتَمشي إلى هدايته، وإلى مصالحِها بِإرشادِهِ، وخاص لأوليائه: بِحفظِهِم عمّا يَضر إيمانَهم أو يُزلزِلُ يقينَهم من الشُّبَهِ والفِتَن والشهوات، فيعافِيهم منها ويخرجُهُم منها بسلامةٍ وحفظٍ وعافية، ويحفظهم من أعدائِهِم من الجنِّ والإنسِ فينصرهم. 2- تَأوَّلَ المُعطلةُ اسمَ (الحفيظ) بما يفعله الله في غيرِهِ، أَمَّا هو فلا يُوصَفُ بالحفظ، ولا يقومُ به وصفٌ؛ لأنّ أسماء الله عندهم أعلامٌ مُجرَّدة، وهذا باطلٌ، فإن الله تعالى وَصَفَ أسماءَه بأنها حسنى، وأَمَرَنا بدعائِهِ بها، وهذا يقتضي أن تكونَ دالةً على معاني عظيمة تكونُ وسيلةً لنا في دعائنا، ولأنه مُخالفٌ لمقتضى اللسان العربي فلا يمكن أن يُقالَ حفيظٌ لمن لاحِفْظَ له.

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. - منهج ابن القيم في شرح الأسماء الحسنى لمشرف الغامدي، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. - القواعد المثلى لابن عثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ، مدار الوطن. - شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية الحراني، تحقيق محمد بن رياض الأحمد.