الهَادِي

English Al-Hādi (The Guide)
Türkçe El-Hâdî
اردو ہدایت دینے والا
Indonesia Al-Hādī (Maha Pemberi Petunjuk, Maha Penuntun)
Русский Аль-Хади (Ведущий, Направляющий)
Português O Guiador (Al-Hadi)
বাংলা ভাষা আল-হাদী (পথ-প্রদর্শক)
中文 引领者
فارسی هادی:
Tagalog Ang Tagapatnubay
हिन्दी अल-हादी (मार्गदर्शक)
മലയാളം അൽ-ഹാദീ (സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവൻ)
తెలుగు అల్ హాది:
ไทย ผู้ทรงนำทาง
অসমীয়া পথ-প্ৰদৰ্শক

الهَادِي: الذي يُرْشِدُ عبادَهُ إلى جَميعِ المَنافِع وإلى دَفْعِ المَضَارّ، ويُوفِّقُ مَن شاء منهم إلى الهُدى.

English Al-Hādi (The Guide) is the One Who guides His servants to all beneficial things and leads them away from harmful ones, and Who leads whomever He wills to guidance.
Türkçe El-Hâdî: Kullarını bütün yararlı işlere ve zararlı şeylerin de def edilmesine yönlendiren, onlardan dilediğini doğru yola girmeye muvaffak kılan.
اردو الهَادِي (ہدایت دینے والا) : جو اپنے بندوں کو تمام منافع کی راہ دکھاتا اور نقصانات سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے اوران میں سے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔
Indonesia Al-Hādī: Yang menuntun hamba-Nya kepada semua yang memberinya manfaat dan menjauhkannya dari mudarat, serta memberikan taufik kepada siapa yang dikehendaki-Nya agar mendapatkan hidayah.
Русский Аль-Хади: Тот, Кто направляет Своих рабов ко всему полезному и к тому, посредством чего они могут отвести от себя вред, и помогает кому пожелает из них следовать прямым путём.
Português O Guiador: Aquele que orienta seus servos para todas as coisas benéficas e a se abster de coisas prejudiciais, e concede sucesso a quem Ele quer dentre eles (servos).
বাংলা ভাষা আল-হাদী (পথ-প্রদর্শক): যিনি তার বান্দাদের যাবতীয় সব ধরনের সুবিধা লাভ এবং ক্ষতি প্রতিহত করার প্রতি নির্দেশনা দেন এবং তাদের থেকে যাকে চান তাকে হিদায়াতের তাওফীক দেন।
中文 引领者:引导他的仆人至所有的福利,避免所有的伤害,使他所意欲者走向正道。
فارسی هادی: آنکه بندگانش را به سوی همهٔ منافع و دفع همهٔ زیانها راهنمایی می کند و هر که را بخواهد به سوی هدایت توفیق می دهد.
Tagalog Ang Tagapatnubay ay ang gumagabay sa lingkod Niya tungo sa lahat ng mga pakinabang at tungo sa pagtulak ng mga pinsala at nagtutuon sa sinumang niloob Niya mula sa kanila tungo sa patnubay.
हिन्दी मार्गदर्शक : जो अपने बंदों को सभी लाभों की ओर मार्गदर्शन करता है तथा हर प्रकार की हानि से बचाव का उन्हें राह दिखाता है, और अपने बंदों में से जिसे चाहता है, सत्य का मार्ग अपनाने का सुयोग प्रदान करता है।
മലയാളം അൽ-ഹാദീ: തൻ്റെ അടിമകളെ എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും വഴിനയിക്കുകയും, ഉപദ്രവങ്ങളിൽ അവരിൽ നിന്ന് തടുത്തു വെക്കുകയും, അവരിൽ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ.
తెలుగు అల్ హాది:- ఆయన తన దాసులను సర్వ ప్రయోజనాల వైపుకు మరియు కీడుల రక్షణ వైపుకు మార్గదర్శనం చేస్తాడు,మరియు అందులో తాను కోరిన వారికి’ ఋజుమార్గం వైపుకు మార్గదర్శనం ప్రసాదిస్తాడు.
ไทย ผู้ทรงนำทาง : ผู้ทรงชี้นำปวงบ่าวของพระองค์ไปยังสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งหมดและยับยั้งสิ่งที่เป็นอันตราย และพระองค์ทรงตอบรับคนที่พระองค์ทรงประสงค์จากพวกเขาไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง
অসমীয়া আল-হাদী (পথ-প্রদৰ্শক): যিয়ে তেওঁৰ বান্দাসকলক সকলো প্ৰকাৰ উপকাৰী আৰু ক্ষতি প্ৰতিহত কৰাৰ দিশ-নিৰ্দেশনা দিয়ে, আৰু সিহঁতৰ মাজৰ পৰা যাক ইচ্ছা কৰে তাক হিদায়তৰ তাওফীক দান কৰে।

قال ابنُ تيمية: (الذي يَهدِي مَن يَشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ ويُبَيِّنُ له سُبُلَ الرَّشاد، كما هدى الذين آمنوا لِمَا اختُلِفَ فيه مِن الحَقِّ وجَمَعَ لَهم الهُدى والسَّداد). قال ابنُ القيم: (المُوَفِّقُ المُلْهِم، الخالِق للهدى في القُلوب). قال الشيخُ السعدي: (الهَادِي أي الذي يَهدي ويُرْشِدُ عبادَه إلى جَميعِ المَنافِعِ وإلى دَفْعِ المَضَارّ، ويُعلِّمُهم ما لا يعلمون، ويَهديهم بهدايةِ التوفيقِ والتسديد ويلهمُهم التقوى ويجعل قلوبهم منيبةً إليه منقادةً لأمرِهِ).

اسمُ (الهَادِي) مِن الأسماءِ الثابِتة لله تعالى، وقد عَدَّه جَمْعٌ مِن العلماءِ في الأسماءِ الحُسنى، منهم: جعفرُ الصادق وسفيان بن عيينة والخطابي وابنُ منده والحَلِيمي والبيهقي وابنُ العربي والقرطبي وابن الوزير وابن حجر والسعدي.

وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (الهَادِي) في القرآنِ الكريمِ في مَوضِعَين: في قولِهِ تعالى: {وكفى بربك هاديًا ونصيرًا} [الفرقان: 31]. وفي قولِهِ تعالى: {وإنّ الله لهادِ الذين آمنوا إلى صراط مستقيم} [الحج:54].

تَأوَّلَ المُعطِّلةُ أنّ الهُدى مِن الله: بيان طريق الصوابِ لا غير، والردُّ عليهم أنه لو كان كذلك لَمَا صحَّ أنْ يَنفيَهُ اللهُ عن نبيِّهِ ويُثبته لنفسه في قولِه تعالى: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء} [القصص: 56]، لأنه صلى الله عليه وسلم بَيَّن الطريقَ لِمَن أَحب وأَبغضَ؛ ولأن الهداية في هذه الآية هداية التوفيق والإلهام، وأيضًا لو كان الهُدى مِن اللهِ مُجرَّد البيان -وهو عام في كل نفس- لَمَا صحَّ التقييدُ بالمشيئةِ كما في قوله تعالى: {يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء} [المدثر: 31]، فالحق أن الهداية المثبَتة له سبحانه هداية التوفيق والإلهام، وهي مختصة به، وهداية الدلالة والإرشاد.

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - جهود ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد السعيد سعيدي، دار المنهاج. - تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. - القواعد المثلى لابن عثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ، مدار الوطن. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف. - صفات الله عزوجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف، دار الهجرة. - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، مؤسسة الرسالة. - التعليق على القواعد المثلى لعبد الرحمن بن ناصر بن براك، دار التدمرية. - النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي.