البَصِيْر

English Al-Basīr (The All-Seeing)
Türkçe El-Basîr
اردو دیکھنے والا
Indonesia Al-Baṣīr (Maha Melihat)
Русский Аль-Басыр (Видящий)
Português O Onividente (Al-Bassír)
বাংলা ভাষা আল-বাসীর (সর্ববিষয়-দর্শনকারী)
中文 全观的主
فارسی بَصیر (بینا)
Tagalog Ang Nakakikita
हिन्दी अल-बसीर (सब कुछ देखने वाला)
മലയാളം അൽ-ബസ്വീർ (എല്ലാം കാണുന്നവൻ)
తెలుగు అల్ బసీరు
ไทย ผู้ทรงเห็น
অসমীয়া সৰ্বদ্ৰষ্টা

البَصِيرُ: الذي أحاطَ بَصَرُهُ بكلِّ شيءٍ وإِنْ دَقّ وصَغُرَ، ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها المطلع على بواطنها.

English Al-Basīr (The All-Seeing) is the One Whose sight encompasses everything, no matter how small or minute they may be, and He is the One Who is All-Aware of everything and All-Knowing of their hidden aspects.
Türkçe El-Basîr: En ince ayrıntısına kadar herşeyi gözü ile görüp kuşatan, her şeyi en iyi şekilde idrak edip bilen ve gören, her şeyin gizlisine iç yüzüne muttali olan.
اردو البَصِيرُ (دیکھنے والا) : وہ ذات جس کے دیکھنے کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہ ہو، جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ رہی ہو، اس کی خبر رکھتی ہو اور اس کی اندرونی باتوں سے واقف ہو۔
Indonesia Al-Baṣīr: Yang penglihatan-Nya meliputi segala sesuatu sekalipun halus dan kecil; Yang mampu melihat segala sesuatu; Maha Mengetahuinya dan Maha Melihat segala yang bersifat batin atau tersembunyi darinya.
Русский Аль-Басыр: Тот, Чей взор охватывает всё сущее, сколь бы мелким и незаметным оно ни было, Обладающий проницательностью в отношении всех вещей, Сведущий о них, Знающий о сокрытом в них.
Português O Onividente: Aquele cuja a sua visão abrange todas as coisas mesmo sendo minúsculas e pequenas, que possui visão sobre as coisas aparentes e ocultas.
বাংলা ভাষা আল-বাসীর (সর্ববিষয়-দর্শনকারী): যিনি তার দৃষ্টি শক্তি দিয়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন যদিও সুক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র হোক। সবকিছুর প্রতি দ্রষ্টা, অবগত ও তার বাতেনী বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।
中文 全观的主:能够看到一切的主,即使细微,明鉴一切,周知万物,透析所有。
فارسی بصیر: کسی است که بینایی اش همه چیز را هر چقدر ریز و کوچک در بر گرفته است، آن که نسبت به همه چیز دارای بصیرت است و بر باطن آن آگاه است.
Tagalog Ang Nakakikita na pumaligid ang pagkakita Niya sa bawat bagay kahit pa man numipis o lumiit, ang may pagkakita sa mga bagay, ang Mapagbatid sa mga ito, ang tagaarok sa mga nakapaloob ng mga ito.
हिन्दी अल-बसीर (सब कुछ देखने वाला): जिसकी निगाहों से कोई छोटी से छोटी चीज़ भी ओझल नहीं हो सकती। हर चीज़ को देखने वाला, हर चीज़ की सूचना रखने वाला और हर रहस्य का ज्ञान रखने वाला।
മലയാളം അൽ-ബസ്വീർ: എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും - അവ എത്ര സൂക്ഷ്മമോ ചെറുതോ ആകട്ടെ; അവയെ എല്ലാം - തൻ്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് വലയം ചെയ്തവൻ. കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ചയും, സൂക്ഷ്മമായ ജ്ഞാനവും, അവയുടെ ഉള്ളകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉള്ളവൻ.
తెలుగు అల్-బసీరు:-ప్రతి దానిని’అది ఎంత చిన్నదైన,రేణువైన కంటి చూపుతో చుట్టుముట్టినవాడు,విషయాలపై అంతర్దృష్టి కలవాడు,సర్వ విషయాలకు నిపుణుడు,అంతర్గత పరిజ్ఞానం కలవాడు.
ไทย ผู้ทรงเห็น: ผู้ซึ่งล้อมรอบการมองเห็นของพระองค์กับทุกๆสิ่งถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีขนาดเล็กมากก็ตาม ผู้ทรงเห็นสิ่งต่างๆ ผู้ทรงเชี่ยวชาญและรอบรู้ถึงสิ่งที่เร้นลับ
অসমীয়া আল-বাছীৰ: যাৰ দৃষ্টিশক্তিয়ে সকলোকে সামৰি লয়, সেইটো যিমানেই ক্ষুদ্ৰতম নহওক আৰু যিমানেই সৰু নহওক কিয়, তেওঁ সকলো বস্তু আৰু সকলো বিষয়ৰ গোপন তথ্য সম্পৰ্কে অৱহিত।

قال ابنُ تيمية: (يُبْصِرُ دَبِيْبَ النّملَةِ السوداءِ في الليلةِ الظَّلْماءِ على الصَّخرةِ الصَّمَّاءِ). وقال ابنُ القيم: (البَصيرُ: الذي ليسَ كمثلِهِ شيءٌ في بَصَرِهِ). وقال الشيخُ السعديُّ: (البَصيرُ: الذي أَحاطَ بَصرُهُ بِجميعِ المُبْصَرَاتِ في أقطارِ الأرضِ والسماوات، حتى أخفى ما يكونُ فيها).

اسمُ (البصير) مِن الأسماءِ الثابتةِ للهِ تعالى، وقد ذَكَرَهُ أَغْلَبُ مَن كَتَبَ في الأسماءِ الحسنى.

وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (البَصِيْر) في القرآنِ الكريمِ (42) مرةً، منها: قوله تعالى: {وهو السميع البصير} [الشورى: من الآية11]، وقوله تعالى: {والله بصير بالعباد} [آل عمران:15] وقوله تعالى: {ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير} [الملك:19]. وأمَّا في السُّنّة: فَحَديثُ سُلَيْمِ بنِ جُبَيْرٍ مَوْلى أبي هُريرةَ عند أبي داود برقم (4728)، قال: سمعتُ أبا هريرة يَقرأُ هذه الآية {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماناتِ إلى أهلِها} إلى قوله تعالى {سميعًا بصيرًا} قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ إِبْهامَهُ على أُذُنِهِ، والتي تَلِيْها على عَيْنِهِ»، قال أبو هريرة: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويَضَعُ إِصْبِعَيْهِ»، قال ابنُ يُونُسَ: قال المُقرئ: يعني: إنَّ اللهَ سميعٌ بصير، يعني أنّ للهِ سَمعًا وبَصَرًا، قال أبو داود: «وهذا رَدٌّ على الجَهْمِيَّة».

1- أَوَّلَ بعضُهُم اسمَ (البَصِير) بِأنّهُ العَليم، وقالوا لا يَجوزُ وَصْفُ اللهِ بأنّه بَصيرٌ بِبَصَرٍ، وهذا الذي قَرَّرُوه باطلٌ، لأنّ اللهَ فَرَّقَ بين اسمِ البَصيرِ والعَليم في آياتٍ كثيرةٍ، فلا يَجوزُ أَنْ يُرادَ بِالبَصرِ مُجَرَّدُ العِلْمِ بِما يَسْمعُ ويَرَى. 2- لا يَصِحُّ إطلاقُ اسمِ الباصِرِ على الله تعالى لأنَّ أسماءَ اللهِ تَوقِيْفِيَّةٌ، والذي وَرَدَتْ بِهِ النصوصُ هو (البصير) لا (الباصر).

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ - مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. - القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ