الجَبَّار
English Al-Jabbār (The Compeller)
Türkçe El-Cebbâr
اردو زور آور
Indonesia Al-Jabbār (Mahaperkasa)
Русский Аль-Джаббар (Могучий)
Português O Transcendente (Al-Jabbar)
বাংলা ভাষা আল-জাব্বার (প্রতাপশালী)
中文 强大的主
فارسی الجَبّار
Tagalog Ang Palasupil
हिन्दी अल-जब्बार (सर्वोच्च, अधिपति, दयावान)
മലയാളം അൽ-ജബ്ബാർ
తెలుగు అల్-జబ్బారు.
ไทย ผู้ทรงอานุภาพ
অসমীয়া মহাপ্ৰতাপশালী, অতি মহিমান্বিত
الجَبَّار: العالي على خلقه، المسيطرُ على كلِّ شيءٍ، الذي دَانَ له كلُّ شيء، وخَضَعَ له كلُّ شيء، والذي يَجبُرُ مَن التَجأَ إليه.
English Al-Jabbār (The Compeller) is the One far exalted above His creation, Who controls everything and to Whom all things are subdued and submitted. He is also the One Who supports those who seek refuge in Him.
Türkçe El-Cebbâr: Yarattıklarının üzerinde, her şeye hükümran/egemen olan, karşısında her şeyin zayıf ve alçak düştüğü, her şeyin kendisine boyun eğdiği ve kendisine yönelenin ihtiyacını gideren.
اردو الجَبَّار (زور آور) : وہ ذات جو اپنی مخلوق سے بالا و برتر ہو، ہر چیز پر غالب ہو، ہر چیز اس کی فرماں برداری کرتی اور اس کے آگے جھکتی ہو اور جو بھی اس کی پناہ میں آئے اس کی تسلی کا سامان کرتی ہو۔
Indonesia Al-Jabbār: Yang tinggi di atas makhluk-Nya; Penguasa segala sesuatu; Yang tunduk kepada-Nya segala sesuatu; Yang melindungi dan menghibur orang yang berlindung kepada-Nya.
Русский Аль-Джаббар: Возвысившийся над творениями, Обладающий властью над всем сущим, Тот, Кому подчинено всё и Кому покоряется всё, Тот, Кто защищает и поддерживает того, кто обращается к Нему за защитой.
Português O Transcendente: o Superior sobre a sua criatura, aquele que tem domínio de todas as coisas, aquele que todas coisas se submetem a Ele, e todas coisas se rebaixam a Ele, e aquele que consola quem se volta a Ele.
বাংলা ভাষা আল-জাব্বার (প্রতাপশালী): স্বীয় মাখলুকের ওপর মহান, সবকিছুর ওপর ক্ষমতাধর সত্বা যার জন্য সবকিছু নমনীয় ও বিনয়াবলম্বনকারী। আর যে তার কাছে আশ্রয় চায় তাকে তিনি আশ্রয় দেন।
中文 强大的主:在众生之上,掌控一切,所有的一切都信仰他,臣服于他,不得不求助于他。
فارسی الَجّبار: آنکه بر آفریدگانش برتر و بالاتر است و هر چیز در پیشگاه او خاکسار است و همه چیز به زیر سلطهٔ اوست و شکستگی ها و زخم های هر کس به او پناه آورد را درمان کند.
Tagalog Ang Palasupil ay ang nakatataas sa nilikha Niya, ang tagapanaig sa bawat bagay, na nagpasaklaw sa Kanya ang bawat bagay at nagpasailalim sa Kanya ang bawat bagay at na sumusupil sa sinumang nagpakalinga sa Kanya.
हिन्दी अल-जब्बार (सर्वोच्च, अधिपति, दयावान) : अपनी सृष्टि से ऊँचा और जिसको हर चीज़ पर पूर्ण आधिपत्य एवं एकाधिकार प्राप्त है, जिसके सामने हर चीज़ झुकी है और जो अपने यहाँ शरण लेने वाले का हर दुख दूर करता है।
മലയാളം അൽ-ജബ്ബാർ: സർവ്വതിൻ്റെയും മേൽ ഔന്നത്യവും അധീശത്വവുമുള്ളവൻ. എല്ലാ വസ്തുക്കളും കീഴൊതുങ്ങുകയും, താഴ്മയോടെ വണങ്ങുകയും ചെയ്തവൻ. തന്നിലേക്ക് അഭയം തേടിവന്നവരുടെ കുറവുകൾ നികത്തിനൽകുന്നവൻ.
తెలుగు అల్-జబ్బారు:- తన సృష్టి పట్ల మహోన్నతుడు,ప్రతీదాన్ని నియంత్రించువాడు,సమస్తం ఆయన వైపుకు మోకరిల్లుతుంది,సమస్తము ఆయనకు అనుకువ చూపుతుంది మరియు ఆయనను ఆశ్రయించేవారి వ్యవహారాలను సరిచేస్తాడు.
ไทย ผู้ทรงอานุภาพ : ผู้ซึ่งสูงส่งต่อสิ่งสร้างของพระองค์ ผู้ควบคุมทุกสิ่ง ซึ่งทุกสิ่งนั้นเป็นอภิสิทธิ์ของพระองค์ และยอมจำนนต่อพระองค์ และผู้ซุึ่งบังคับผู้ที่มุ่งมั่นไปยังพระองค์
অসমীয়া আল-জাব্বাৰ (প্রতাপশালী): মাখলুকতকৈ ঊৰ্দ্ধত, সকলো বস্তুৰ ওপৰত ক্ষমতাধৰ সত্ত্বা, তেওঁৰ বাবে সকলো বস্তু নমনীয় আৰু বিনয়াৱলম্বনকাৰী। যিয়ে তেওঁৰ ওচৰত আশ্রয় বিচাৰে তেওঁ তাক আশ্রয় দিয়ে।
قال ابنُ تيمية: (الرَّبُّ هو الجَبَّارُ عليهِم المُسَيْطِر، وذلك يَستلزِمُ قدرتَه عليهم). وقال ابن القيم: (فالجَبَّارُ في صِفةِ الربِّ سبحانه تَرجِعُ إلى ثلاثةِ مَعَانٍ: المُلْك والقَهْر والعُلُو). وقال الشيخُ السعدي: (الجَبَّارُ بِمعنى العَلِيِّ الأعلى، وبمعنى القَهّار، وبمعنى الرَّؤوف، الجَبّارُ للقُلُوبِ المُنْكَسِرة، وللضعيفِ العاجِزِ، ولِمَن لاذَ به، ولَجَأَ إليه).
اسمُ (الجَبَّار) مِن الأسماءِ الثابِتةِ للهِ تعالى، وقد ذَكَرَهُ أَغْلَبُ مَن كَتَبَ في الأسماءِ الحُسنى.
وَرَدَ اسمُ (الجَبَّار) في القرآنِ الكريمِ مَرَّةً واحدةً في قوله تعالى: {العزيز الجبار المتكبر} [الحشر:23]. وأَمّا في السُّنَّة: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (تكونُ الأرضُ يومَ القيامة خُبْزَةً واحدةً، يَتَكَفَّؤُها الجَبَّارُ بِيَدِه كما يَكْفَأُ أحدُكُم خُبْزَتَه في السَّفر، نُزُلًا لأهلِ الجَنّة) أخرجه البخاري برقم (6520)، ومسلم برقم (2792).
هناكَ فرقٌ بين الجَبَّارِ والإِجبارِ مِن جِهةِ المعنى والحُكْم، أَمَّا مِن جِهةِ المَعنى فإنّ الجَبَّارَ هو الذي دَانَ له كلُّ شيء، وخَضَعَ له كلُّ شيء، الذي يَجبُرُ مَن التجأ إليه، وأَمَّا الإِجبارُ فهو القَهْرُ والإكراهُ على الشيء. وأَمَّا مِن جِهة الحُكْم فإنّ الجَبارَ اسمٌ يليقُ بالله وقد جاءت النصوص بإطلاقِهِ، فيُطلقُ عليه، وأَمّا الإجبارُ والجَبرُ فهو لفظٌ لم يَرِد في كتابٍ ولا سُنّةٍ لا بنفيٍ ولا إثباتٍ، فهو مثل لفظِ الجِهةِ والحَيِّزِ ونحوِ ذلك، ولهذا كان المنصوصُ عن أَئِمةِ الإسلامِ أنّ هذا اللفظُ لا يُثبَتُ ولا يُنفَى مطلقًا؛ فلا يقال مطلقًا (جَبَرَ) ولا يُقال (لم يُجْبِر) فإنه لفظٌ مجمل، ومن علماء السلف من أطلقَ نفيَه وقد نَظَرَ إلى المعنى المشهور مِن معناه في اللغة؛ فإن المشهورَ إطلاقُ لفظِ الجبرِ والإجبارِ على ما يُفعل بدونِ إرادة المَجبورِ بل مع كراهتِهِ كما يُجْبِر الأبُ ابنتَه على النكاح، وهذا المعنى مُنتَفٍ في حقِّ الله تعالى، ولذلك قالوا نقول (جَبَلَ) ولا نقول (جبَرَ) لأنَّ الجَبْلَ جاءت به السُّنَّة، وعلى هذا فإذا أُريدَ بالجَبرِ هذا المعنى فهذا حقٌّ، وإن أريدَ بِهِ الأولُ فهو باطلٌ.

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. - القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ. - شرح اسماء الله الحسنى، لعلوي السقاف، دار الهجرة. - منهاج السنة النبوية لابن تيمية، مؤسسة قرطبة.