Klasifikasi: Nama-nama Allah .

السَّمِيْع

English As-Samī‘ (The All-Hearing)
Türkçe Es-Semi'
اردو سننے والا
Indonesia As-Samī' (Maha Mendengar)
Русский Ас-Сами‘ (Слышащий)
Português O Oniouvinte (As-Samiy)
বাংলা ভাষা আস-সামীউ (সর্বশ্রোতা)
中文 全听的
فارسی سَمیع
Tagalog Ang Madinigin
हिन्दी अस्समी (सब कुछ सुनने वाला)
മലയാളം അസ്സമീഅ് (എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ)
తెలుగు అస్సమీ’ఉ :
ไทย ผู้ทรงได้ยิน
অসমীয়া সৰ্বশ্ৰোতা

السَّمِيْع: الذي يُدْرِكُ جميعَ المَسموعات، فهو يَسمعُ السِّرَّ والنَّجوى، سواء عنده الجَهْر والخُفُوت، والنُّطْق والسُّكُوت.

English As-Samī‘ (The All-Hearing) is the One Who hears everything. He hears secret and private talk. Loud and low voices, and speaking and silence are all the same to Him - He grasps all.
Türkçe Es-Semi': Bütün işitilenleri duyan, O açıktan olsun saklı olsun gizliyi de fısıltıyı da dile getirilip söyleneni ve söylenmeyeni de duyandır.
اردو السَّمِيْع (سننے والا) : وہ جو تمام سنی جانے والی چیزوں کو سنتا ہے۔ چپکے سے کہی جانے والی بات اور سرگوشی بھی اس کے دست رس کے اندر ہے اور زور سے بولنا اور آہستہ بولنا نیز بولنا اور خاموش رہنا سب اس کے حق میں برابر ہے۔
Indonesia As-Samī': Yang mengetahui semua yang terdengar; Allah mengetahui segala rahasia dan bisikan, bagi-Nya sama saja antara suara keras dan pelan, dan antara bicara dan diam.
Русский Ас-Сами‘: Тот, Кто слышит все звуки, и Он слышит даже самые тихие и тайные беседы, Он слышит тихое и громкое, то, что произносят, и то, о чём умалчивают.
Português Oniouvinte: Aquele que ouve toda as criaturas, Ele ouve o segredo e a confidência, seja falando alto, baixo, proferindo (palavras) e o silêncio.
বাংলা ভাষা আস-সামীউ (সর্বশ্রোতা): যিনি শ্রবণযোগ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত। ফলে তিনি গোপন ও কানে কানে বলা কথাগুলো শোনেন। তার কাছে জোরে বলা ও আস্তে বলা এবং মুখে বলা ও চুপ থাকা সবই সমান।
中文 全听的:能够得知所有的声音,能够听到公开的和秘密的,无论是高声还是低声,发音还是未发音。
فارسی سَمیع: آنکه همهٔ شنیدنی ها را می داند زیرا اوست که نهان و نجوا را می شنود، و نزد او سخن آشکار و پنهان و گفتن و سکوت یکی است.
Tagalog Ang Madinigin ay ang nakatatalos ng lahat ng mga naririnig sapagkat Siya ay nakaririnig ng lihim at bulungan; magkapantay sa ganang Kanya ang matunog at ang mahina at ang pagbigkas at ang pananahimik.
हिन्दी सब कुछ सुनने वाला : जो सुनने से संबंधित सभी चीज़ों को सुनता है। अतः, भेदों और कानाफूसियों को भी सुन लेता है और उसके यहाँ ज़ोर से बोलना और धीरे से बोलना तथा बोलना और चुप रहना सब बराबर है।
മലയാളം അസ്സമീഅ്: എല്ലാ ശബ്ദശകലങ്ങളും കേൾക്കുന്നവൻ. അവൻ രഹസ്യവും പരസ്യവും കേൾക്കുന്നു. ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതും അവൻ്റെ അടുക്കൽ സമമത്രെ. സംസാരിക്കുന്നതും നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതും അവന് ഒരു പോലെ തന്നെ.
తెలుగు అస్సమీ’ఉ :- సమస్త శబ్దాలను గ్రహించేవాడు,ఆయన గోప్యాలను,రహస్యాలను వింటాడు,అది బహిర్గతంగా, అంతర్గతంగా,సంభాషించినా,మౌనంవహించినా’సరే!
ไทย ผู้ทรงได้ยิน : ผู้ที่รับรู้สิ่งที่ได้ยินทั้งหมด โดยที่พระองค์ทรงได้ยินความลับและการซุบซิบนินทาไม่ว่าจะเสียงดังหรือเสียงเบา เปล่งเสียงพูดหรือการนิ่งเงียบ
অসমীয়া আছ-ছামিউ (সৰ্বশ্ৰোতা): যিজনে শ্ৰৱণীয় সকলো বিষয় শ্ৰৱণ কৰে। ফলত তেওঁ গোপন তথা অপ্ৰকাশ্য তথ্যবোৰো শুনা পায়। সেয়া তেওঁৰ বাবে উচ্চস্বৰেই হওক বা নিম্নস্বৰে, কোৱাৰ মাধ্যমতেই হওক বা মৌনতাৰ মাধ্যমত।

قال ابنُ تيمية: (يَسمعُ ضجيجَ الأصوات، باختلافِ اللغات، على تَفَنُّنِ الحاجات، لا يَشغَلُهُ سَمْعٌ عن سَمع، ولا تُغلطه المسائل، ولا يَتَبَرَّمُ بإلحاحِ المُلِحِّين). قال ابنُ القيم: (السَّمِيع الذي قد استوى في سمعِهِ سِرُّ القَولِ وجَهْرِهِ، ووَسِعَ سَمعُهُ الأصوات). قال الشيخُ السعدي: (السميعُ الذي يَسمعُ جميعَ الأصواتِ باختلافِ اللغاتِ على تفننِ الحاجات، فالسِّرُّ عنده علانيةٌ، والبعيدُ عنده قَريبٌ).

اسمُ (السَّمِيْع) مِن الأسماءِ الثابِتةِ للهِ تعالى، وقد ذَكَرَهُ أَغْلَبُ مَن كَتَبَ في الأسماءِ الحُسنى.

وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (السَّمِيْع) في القرآنِ الكريمِ (45) مَرَّةً، منها: قوله تعالى: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} [البقرة:127]. قوله تعالى: {وهو السميع البصير} [الشورى: من الآية11]. وقوله تعالى: {والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير} [المجادلة:1]. وأَمَّا في السُّنَّة: فَحَديثُ سُلَيمِ بنِ جُبَيْر مَولى أبي هريرة قال: سمعتُ أبا هريرةَ رضي الله عنه يَقرأُ هذه الآية: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} إلى قوله تعالى: {سميعًا بصيرًا} قال: (رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ إبهامَه على أُذُنِهِ، والتي تليها على عينِهِ) قال أبو هريرة: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه. قال ابنُ يُونُس: قال المقرئ: يعني: إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعًا وبصرًا، قال أبو داود: وهذا ردٌّ على الجهمية. رواه أبوداود برقم (4728).

1- صِفَةُ السَّمْعِ وَرَدَتْ في الآياتِ بصِيَغِ اشتِقاقٍ متعددة، وهي: سَمِع، ويَسْمَع، وسَمِيع، وأَسْمَع، فهو صفة حقيقية لله، يُدْرِك بها الأصوات. 2- أسماءُ اللهِ تعالى إنْ دَلَّتْ على وصفٍ متعدٍّ تَضَمَّنت ثلاثةَ أمور: أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها الاسمُ لله عز وجل، الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها، مثال ذلك: اسم (السميع) يتضمن إثباتَ السميع اسمًا لله تعالى وإثباتَ السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يَسمعُ السِّرَّ والنَّجوى، كما قال تعالى: {والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير}. وإنْ دَلَّتْ على وَصْفٍ غير متعدٍّ تضمنت أمرين: أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، مثال ذلك: "الحي" يتضمن إثبات الحي اسمًا لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. 3- السَّمْعُ إذا وَرَدَ في النُّصُوصِ يُراد بِهِ السَّمْعُ العامُّ، الذي هو إدراكُ المَسْموعات، ويُرادُ بِهِ أحيانًا السَّمْعُ الخاصُّ، وهو سَمْعُ الإِجابة، فَسَمْعُ الإدراكِ يَتَعدَّى بنفسِهِ، وأمَّا سَمْعُ الإجابةِ فَيَتعدَّى باللام، نحو سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه؛ لِتَضَمُّنِهِ معنى: استجابَ له. 4- تَأوَّلَ المُعَطِّلَة اسمَ (السميع) بِأنَّه العَلِيم، وقالوا: لا يَجوزُ وَصْفُ اللهِ بأنّه سَميعٌ بِسَمْع، وهذا الذي قرروه باطلٌ؛ لأنّه خلاف معناه اللغوي ولا يوجد صارفٌ له عن حقيقته، ولأن اللهَ تعالى فَرَّقَ بين اسمِ السميعِ والعَلِيمِ في آياتٍ كثيرةٍ، فلا يَجوزُ أنْ يُرادَ بِالسَّمْعِ مُجَرَّد العِلْمِ بِما يَسمعُ ويَرى.

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. -شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن خليل حسن هرّاس، دار الهجرة للنشر والتوزيع. - القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ. - منهج الإمام ابن القيم في شرح اسماء الله الحسنى لمشرف الغامدي، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى.